PERSONAL

 

Director interimar:
ing. Bogdan Blaga 
e-mail: bogdan.cmarad@gmail.com

Contabil sef: 
ec. Emanuela Bundea 

Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic: 
e-mail: z.studarch@gmail.com

Arheologie:
dr. Peter Hügel 
dr. Florin Mărginean 
dr. Victor Sava 
Cristian Cireap
Antropologie:
dr. Luminița Szilagyi
Desenator artistic:
Daniel Preda

Cercetarea și valorificarea patrimoniului muzeal:  
Șef-serviciu:

dr. Adriana Pantazi
e-mail: artmuseumarad@gmail.com

Istorie:
dr. Felicia Oarcea 
dr. Bogdan Ivascu 
Etnografie:
dr. Sorin Sabau 
dr. Gabriel Halmagean 
Științele Naturii:
dr. Camelia Patko 
Artă:
dr. Adrian Sandu 

Serviciul proiecte, educație muzeală și marketing cultural: 
e-mail: pr.museumarad@gmail.com

Relații Publice:
Ionel Costin 
Pedagogie muzeală:
dr. Adelina Stoenescu 
Biblioteca:
Witman Anikó 
Fotograf: 
Ioan Scripciuc 
Muzeul Memorial Ioan Slavici și Emil Monția Șiria:
Laura Moț 
Muzeul Orașului Lipova:
Corina Ianota Dubeștean 
kinema ikon: 
Călin Man 

Serviciul administrativ - PSI
Șef-serviciu:

Marcel Lupu

Supraveghetori muzeu: 
Palatul Cultural:

Manci Viorica 
Eva Manea 
Valentina Mureșan 
Ana-Maria Moț 
Laura Șerban-Crișan 
Muzeul de Artă/Sala Clio:
Elena Jurjiu 
Rodica Lile 
Mariana Oprea 
Ramona Clej
Muzeul Orașului Lipova:
Adina Crăciun 

Muncitori: 
Iacob Bembe 
Leontin Florescu 
Marius Lucea 

Serviciul restaurare-conservare: 
Restaurarea patrimoniului: 
Pictură:
drd. Ioan Paul Colta 
Lemn: Radu Tunaru 
Textile: Alina Mladin 

Conservarea și gestiunea patrimoniului: 
Arheologie:

Drd. Norbert Kapcsos 
Istorie:
Delia Kelemen 
drd. Anitta Mizsur 
Științele Naturii:
Carmen Mocanu 
Artă:
Nicoleta Danci 

Compartimentul financiar și resurse umane: 
Secretariat: 
e-mail: office@museumarad.ro
Valeria Mustea 
Contabilitate:
Florica Bonta 
Marian Marta 
Resurse umane:
Corina Ghilea 

*

Lista funcțiilor din cadrul Complexului Muzeal Arad stabilite conform Legii 153/2017

*

HOTĂRÂREA nr.118/23.04.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Complexul Muzeal Arad

*

ORGANIGRAMA pentru Complexul Muzeal Arad

*

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Complexul Muzeal Arad

*

Complexul Muzeal Arad - Stat de funcții

*

Declarații de avere:
Bogdan Blaga

Declarații de interese:
Bogdan Blaga