top

http://www.kinema-ikon.net

top

Expoziţie foto-documentară
FIGURI ISTORICE ALE MARII UNIRII.
DR. IOAN SUCIU

Muzeul Oraşului Lipova
25 noiembrie 2008 -18 ianuarie 2009


Împlinirea a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este marcată de către Complexul Muzeal Arad şi prin organizarea acestei expoziţii cu caracter educaţional. Expoziţia de la Lipova, prin documente şi fotografii, prezintă atât omul politic Ioan Suciu, cât şi aspecte legate de viaţa de familie a acestuia.

top

Expoziţie documentară
1 DECEMBRIE 1918 – 90 DE ANI. ARADUL ŞI MAREA UNIRE

Sala „Clio” (str. Horea 10)
26 noiembrie – 14 decembrieDocumentele, fotografiile de epocă şi celelalte exponate oglindesc pe deplin marele efort desfăşurat de Arad în vederea pregătirii şi realizării marelui act istoric de la 1 Decembrie 1918.
Aradul devenea centrul Transilvaniei, mai cu seamă prin activitatea Consiliului Naţional Român Central – guvernul provizoriu al Transilvaniei în acel moment. Un rol important în dinamizarea activităţilor revoluţionare l-au avut de asemenea ostaşii întorşi de pe front, Consiliile Locale care au preluat conducerea treburilor administrative şi Gărzile Naţionale care asigurau ordinea şi liniştea publică.

top

top

UNIREA DE LA 1 DECEMBRIE 1918 – 90 DE ANI
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice

14 – 16 noiembrie 2008
Palatul Administrativ Arad (sala 74 şi sala 63)


Complexul Muzeal Arad în colaborare cu Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Arad, în parteneriat cu Institutul de Istorie Ecleziastică a Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Parohia Ortodoxă Română Cuvin şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, Primăriei Municipiului Arad, Primăriei Comunei Ghioroc organizează Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice UNIREA DE LA 1 DECEMBRIE 1918 – 90 DE ANI.
La sesiunea de comunicări, ce se va desfăşura în perioada 14-16 noiembrie a.c., la Palatul Administrativ Arad, vor participa clerici, arhivişti şi istorici din diferite centre de cercetare şi universităţi din întreaga ţară: Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Bucureşti, Timişoara, Oradea, Mureş etc.

PROGRAM download [pdf]

top

Expoziţie de ilustraţie carte ştiinţifică: biologie, geologie
NATURĂ, ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ

Complexul Muzeal Arad – Secţia Ştiinţele Naturii
(Palatul Cultural, Piaţa G. Enescu 1 - intrarea dinspre Parcul Copiilor)
31 octombrie 2008 – 31 ianuarie 2009
Vernisaj: 31 octombrie 2008, ora 12.00


Expoziţia, NATURĂ, ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ – ilustraţia de carte ştiinţifică în domeniile geologie, biologie, oferă publicului arădean valori patrimoniale aparţinând Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” Arad, Complexului Muzeal Arad şi nu în ultimul rând ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
În studiul ştiinţelor naturii cercetarea naturii la nivel macro sau microscopic presupune realizarea unor desene naturalistice. Tehnicile de redare au evoluat în timp, este impresionant cât de fidel poate fi realizat manual un penaj de pasăre, o blană de animal, transparentul unui cristal, solzul unui peşte, aripile unui fluture.

top

Expoziţia de artă plastică (sculptură şi desen)
IDEE ŞI ÎNTRUPARE
Traian Moldovan

Muzeul de Artă Arad str. Gh. Popa 2-4, et II, Sala Ovidiu Maitec
08 – 31 octombrie


Expoziţia Idee şi întrupare, a şaptea personală a sculptorului Traian Moldovan, vine în prelungirea interferenţelor artistice Baia Mare – Arad, care au o istorie încă din 1896 – anul înfinţării Şcolii de Pictură de la Baia Mare. În perioada interbelică, artişti arădeni au frecventat consecvent Centrul Artistic de la Baia Mare şi artişti băimăreni au expus la Palatul Cultural din Arad.
În sculptură, Traian Moldovan recurge la un limbaj lapidar, laconic, cu o puternică amprentă abstractă – caracteristici rezultate din îmbinarea a două materiale distincte: lemnul şi marmura în alternanţă cu piatra. Lucrările transfigurează ingenios ipostaze ale germinaţiei, eflorescenţa, creşterea, anotimpurile.

top

Lansare de carte
CLERICI CĂRTURARI ARĂDENI DE ALTĂDATĂ
Preot dr. Pavel Vesa

Sala Festivă a Palatului Administrativ Arad
03 octombrie 2008, ora 17.00

Lucrarea Clerici cărturari arădeni de altădată este publicată în colecţia Biografii arădene, fiind rezultatul unui proiect comun ce vizează promovarea personalităţilor arădene din trecut şi prezent. Proiectul iniţiat de către Complexul Muzeal Arad şi Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad, a demarat în anul 2006 cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad.

top

Expoziţie itinerantă
GYÖRGY ZALA (1858-1937)


Sala Clio (str. Horea 10)
04 – 24 octombrie 2008
Vernisaj: 04 octombrie 2008, ora 18.00

top

Expoziţie de fotografie
REFRACTĂRI.
WILLY PRAGHER: SPAŢII VIZUALE ROMÂNEŞTI (1924 – 1944)

Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, et II, Sala Ovidiu Maitec)
25 septembrie – 19 octombrie 2008
Ore de vizitare: marţi – duminică, orele 09.00 – 17.00
Vernisaj: 25 septembrie 2008, ora 18.00


Pe fundalul evoluţiilor epocale din prima jumătate a veacului al XX-lea, expoziţia tematizează marile cezuri politice şi culturale ale istoriei contemporane româneşti, ale căror martor a fost Pragher, surprinse prin mediul fotografiei. Coexistenţa tradiţiei şi modernităţii, a formelor de cultură tradiţionale şi a celor specifice societăţii industriale în devenire fascinează privitorul încă şi astăzi. Sunt prezentate 172 de imagini în format mare, surprinse de fotoreporterul Willy Pragher (1908 - 1992) pe meleagurile sale părinteşti, în perioada 1924 - 1944. Reprezentant al curentului “Noii viziuni”, fotograful a activat la Berlin şi la Freiburg. Cuprinzând peste 12.000 de imagini, moştenirea fotografică a lui Pragher, păstrată la Arhivele de Stat din Freiburg, constituie o sursă istorică de valoare excepţională cu privire la România interbelică.
Vernisată în iulie 2007 la Tübingen, expoziţia a fost prezentată la Sibiu, Bucureşti, Cluj-Napoca, Reşiţa, Ulm, Sigmaringen, Freiburg şi Viena. A doua etapă a turneului ei în România (septembrie 2008 – mai 2009) este realizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Satu Mare.
Pentru mai multe detalii :
www.willy-pragher.de

INAUGURAREA REZERVAŢIEI ARHEOLOGICE
„MĂNĂSTIREA BIZERE” FRUMUŞENI

Situl arheologic „Mănăstirea Bizere” Frumuşeni
Inaugurare: duminică, 07 septembrie 2008, ora 17.00


Situl arheologic „Mănăstirea Bizere” Frumuşeni, prin ineditul potenţialului arheologic a atras atenţia specialiştilor, autorităţilor locale şi mass-mediei din România. Cercetările arheologice, care au demarat în anul 2001 au relevat palatul abaţial şi cimitirul, iar în anul 2003 au fost descoperite mozaicurile din biserica mănăstirii. Anul acesta campania arheologică a oferit specialiştilor o nouă descoperire: amprenta unei bărci din secolul al XII-lea.
Având în vedere potenţialul arheologic, dar şi turistic al zonei, Consiliul Judeţean Arad, Primăria Comunei Frumuşeni şi Complexul Muzeal Arad au demarat recent proiectul de transformare a sitului în rezervaţia arheologică – proiect în valoare de 40.000 RON, susţinut financiar de Consiliul Judeţean Arad.
Inaugurarea oficială a REZERVAŢIEI ARHEOLOGICE „MĂNĂSTIREA BIZERE” FRUMUŞENI va avea loc duminică, 07 septembrie 2008, începând cu ora 17.00 în prezenţa autorităţilor locale, specialiştilor, mass-mediei şi a publicului.
Program:
• vizitarea şantierului arheologic
• arheologie pentru copii
• jocuri medievale
• moment artistic – Ansamblul de copii din Frumuşeni
• foc de tabără
• ora 19.00: Concert de muzică medievală şi celtică – Grafic Arad
Căi de acces:
• dinspre Arad sau Lipova pe DJ 682 până la intersecţia situată între localităţile Frumuşeni şi Aluniş; spre sit pe drumul forestier, urmând indicatorul „Mănăstirea Bizere”

top

Expoziţia
BRESLELE DIN LIPOVA (secolul al XIX-lea)

Muzeul Oraşului Lipova
07 septembrie – 26 octombrie 2008
Vernisaj: 07 septembrie 2008, ora 10.30


Expoziţia de la Lipova ilustrează dezvoltarea economică a zonei în secolul al XIX-lea, datorită existenţei unor numeroase bresle ale meşteşugarilor în târg. În 1820 s-a organizat breasla mixtă din oraş, care cuprindea: dogari, zidari, dulgheri, tâmplari, lăcătuşi, geamgii, pietrari, strungari, tăbăcari, măcelari, pantofari, cizmari, pălărieri, curelari, pieptănari, frânghieri, sitari, arămari, fierari, turtelari, rotari, tinichigii, brutari, morari, hornari, croitori, năsturari, ţesători, cojocari, săpunari, armurieri, argintari şi aurari.
Înflorirea maximă a meşteşugului la Lipova a avut loc în jurul anului 1842, când erau menţionaţi 241 meşteşugari olari, iar ceramica realizată la Lipova se desfăcea pe piaţa locală, cu ocazia târgurilor sau ajungea cu plutele pe Mureş până la Arad, Pecica, Timişoara sau chiar la Seghedin.

top

Expoziţia de artă plastică
DIMENSIUNI CELESTE
Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, et II)
02 – 12 septembrie
Vernisaj: 02 septembrie 2008, ora 18.00

Aflată sub zodia suprarealismului, creaţia lui Xantus Geza suprapune şi juxtapune locuri – lucruri – fiinţe reale, cu viziuni decupate din lumea imaginară, care îl marchează, cel puţin în această perioadă, pe artist. Sursa imaginarului se regăseşte într-un trecut istoric şi legendar, în timp ce prezentul – componentă a dimensiunii reale - ne este contemporan. Intenţia este de a transpune trecutul în prezent şi de a-i asigura prezentului dreptul şi locul în eternitate.
Clişee ale Romei antice – piaţetele, sculpturile, ruinele arhicunoscute şi extrem de vizitate – sunt stafaje şi, în egală masură, pretexte generatoare de dimensiuni celeste puse sub semnul imaginarului biblic, dar „coborâte”şi în spaţiul profan.

top

Seminar de informare
„IDENTITATEA CULTURALĂ CONTEAZĂ!
UN PROIECT TRANSFRONTALIER DE SALVGARDARE A
PATRIMONIULUI IMATERIAL ÎN DKMT!”

Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, et II)
22 august 2008, ora 12.00
În cadrul evenimentului va fi prezentat un raport al cercetării efectutate atât în România (Nădlac, Pecica, Vinga, Fiscut, Firiteaz), cât şi în Ungaria (Deszk, Kiszombor, Magyarcsánad), raportul fiind însoţit de un Ghid de informare pentru promotorii culturali. Cu acelaşi prilej vor fi lansate filmul documentar şi volumul cu cele mai interesante culegeri făcute în teren.
Manifestările culturale, organizate în parteneriat de către etnografii români şi maghiari, fac parte din Programul PHARE CBC „Identitatea culturală contează! Un proiect transfrontalier de salvgardare a patrimoniului imaterial în DKMT!”, derulat în cursul anului 2008 de către Direcţia Judeţeană a Muzeelor Békés (Ungaria) şi Complexul Muzeal Arad, reprezentat de etnografii: dr. Rodica Elena Colta, Sorin Sabău şi Gabriel Hălmăgean.

top

Expoziţie de pictură
Sala „Clio” (str. Horea, 10)
19 – 29 august

Complexul Muzeal Arad în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România – filiala Arad cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului Arad organizează expoziţia de pictură a tinerilor artişti arădeni Diana Serghiuţă, Laurian Popa, Anca Sabău, Giotto Doichiţă, Adrian Sandu şi Cosmin Moldovan, expoziţie organizată în cadrul Zilelor Aradului.

top

Expoziţie de artă plastică TABĂRA DE PICTURĂ BATA - ediţia I

Expoziţia reuneşte lucrări de pictură ce aparţin unor tineri artişti din Arad (Adrian Sandu), Bucureşti (Dan Palade) şi Timişoara (Sorin Nicodim, Nada Stojici, Costin Brăteanu, Dan Paul Ungureanu, Lorena Garoiu, Matei Gaspar). Cele peste 30 de lucrări expuse au o tematică diversă: abstract, figurativ şi non figurativ, peisaj.

top

FESTIVALUL DE MUZICĂ VECHE PRIN CETĂŢILE ARADULUI

EDIŢIA A V-A, 2008 10 august 2008


Festivalul îşi propune să contribuie la modificarea resorturilor mentale legate de percepţia publică asupra monumentelor istorice, sursă de dezvoltare a turismului în judeţul Arad. Prima parte a ediţiei din acest an se va desfăşura în oraşul Lipova – la Casa Sever Bocu (azi Muzeul Oraşului Lipova) şi la Mănăstirea Maria Radna; la castelul familiei Mocioni din Bulci; la cetatea Şoimoş. Programul festivalului:
• MUZEUL ORAŞULUI LIPOVA
ora. 09.45 Ambianţă sonoră
Monia Chiriac - vioară Monica Hudema - violă
ora 10.00 Vernisajul expoziţiei Cronică de familie (prezintă istoricul Dan Demşea)
• BAZILICA PAPALĂ MARIA RADNA
ora 11.15 Concert de muzică veche
Monia Chiriac - vioară Monica Hudema - violă Sorin Dogaru - orgă
• CASTELUL BULCI
ora 14.00 Vizitarea unor monumente reper istoric CETATEA ŞOIMOŞ ora 18.00 Vizitarea cetăţii Concert de muzică medievală Collegium (Carei) Concert de muzică celtică Grafic (Arad) Transportul din Arad va fi asigurat cu un autocar, în limita locurilor disponibile, (plecare: duminică, 10 august, ora 8.00 din faţa Palatului Cultural), pe traseul Arad-Lipova fiind inclusă şi vizitarea sitului arheologic Mănăstirea Bizere (Frumuşeni), la ora 8.45.

top

Expoziţie de fotografii

CRONICĂ DE FAMILIE (1848-1968)
Muzeul Oraşului Lipova 10 august – 10 noiembrie 2008 Vernisaj: 10 august 2008, ora 10.00

Expoziţia de la Lipova ilustrează fragmente din viaţa cotidiană a unor familii de intelectuali de pe valea Muresului. Învăţătorii, preoţii şi sătenii, investiţi cu funcţii administrative şi bisericeşti, au avut iniţiative civico-politice şi spirituale în arealul geografic cuprins între valea Muresului şi Munţii Zărandului, reprezentat de satele Lupeşti şi Pârneşti. Atmosfera de familie este redată de fotografii expuse şi care au aparţinut unor membrii ai familiilor Văţianu, Lupuţiu, Tomuţia şi Baba. Exponatele, alături de alte numeroase piese din colecţia muzeului, fac parte dintr-o valoroasă colecţie de familie, donată muzeului de urmaşii preotului-învăţător Ioan Silviu Tomuţia.

top

Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, etaj II)
26 iunie - 27 iulie

După expoziţia temporară din anul 1993, urmată de achiziţia şi donaţia lucrărilor expuse, azi muzeul arădean propune o expoziţie retrospectivă, nicidecum comemorativă.
Expoziţia reuneşte lucrări de pictură, lucrări din perioada în care Ion Munteanu a ucenicit la Arad, pe lângă Valentin Stache. Selecţia cuprinde câteva naturi moarte, peisaje, un portret, toate, la prima vedere, rupte de derularea ulterioară a evoluţiei artistice. Acestea sunt lucrări de şcoală, lucrări pentru sine, dar nu neapărat pentru a-şi exersa mâna. Nota comună a acestora şi a pânzelor pictate în anii studenţiei este dată de predilecţia pentru culoarea saturată, pentru teama de evanescent.
Exerciţiile lui Ione Munteanu – cele mai multe pânze aparţin aceleaşi categorii de lucrări pentru clasă, din anii studenţiei – propun o expoziţie-atelier. Aici sunt produsele unui travaliu febril, situat la limita dintre figurativ şi abstract. Privitorul are prilejul de a pătrunde avertismentul lui Corneliu Baba: „Încercăm să descifrăm limbajul sensibilităţiilor neobişnuite cu alfabetul nostru elementar sau cu măsuri comune. În cazul lui Ion Munteanu aceste măsuri n-au rost.[...] Aici se cere să păstrăm respectul pelerinajului tăcut şi vorbirea în şoaptă...”

top

Expoziţie de artă plastică
ŞCOALA DE PICTURĂ NAIVĂ DE LA UZDIN


Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, etaj II)
11 – 25 iunie 2008
Vernisaj: 11 iunie 2008, ora 17.00
După mai bine de două decenii, pictoriţele de la Uzdin se întorc pe simeza arădeană. Expoziţia de pictură naivă din Serbia însumează 38 de tablouri semnate de 16 artişti din Uzdin, fiindcă între timp, de la primele pictoriţe, care au iniţiat acestă şcoală, au învăţat meşteşugul pictatului şi bărbaţii. Alături de lucrările realizate în anii din urmă, de generaţia tânără de pictoriţe, publicul poate admira şi picturi din prima perioadă, tezaurizate azi în Galeria de artă naivă de la Uzdin.
Referindu-se la acestă artă a ţărăncilor din Uzdin, criticul de artă Otto Mihalji Merin aprecia :”Nicăieri în alt sat sau oraş din lume nu s-au găsit astfel de pictoriţe, care prin fantezia şi puterea artei lor să oprească pentru o clipă mersul vieţii, pentru a broda în culori şi ritm aspecte ale frumosului.”

top

top

Expoziţie documentară
160 DE ANI DE LA REVOLUŢIA 1848. ARAD ŞI BANAT


Sala Clio (str. Horea 10)
30 mai – 11 iunie 2008
Vernisaj: 30 mai, ora. 17.00
Expoziţia reuneşte atât documente ale revoluţiei paşoptiste din părţile Banatului şi Aradului, cât şi scene din bătăliile decisive ale anilor revoluţionari 1848-49: cucerirea cetăţii Aradului, asediul cetăţii Timişoara, capitularea armatei revoluţionare maghiare la Şiria şi aspecte din perioada post-revoluţionară în Arad. De remarcat prezenţa personalităţilor reprezentative pentru Arad şi Banat: Avram Iancu, Ioan Buteanu, primarul Aradului – Török Gábor, Dimitrie Haica, Eftimie Murgu, maiorul revoluţionar Asztalos Sándor.
Materialul documentar este completat de bunurile de patrimoniu etalate în cadrul expoziţiei: arme albe şi de foc; port popular din Ţara Moţilor, echipament militar şi alte piese ce refac atmosfera perioadei paşoptiste în Arad.
Un loc aparte în expoziţie îl ocupă segmentul dedicat evenimentelor la Şiria unde s-a consumat revoluţia maghiară în august 1849, momentul fiind prezentat prin intermediul filmului documentar dedicat familiei Bohus din Şiria.

top

Expoziţie de fotografie
PRIVIRI ASUPRA TRECUTULUI ROMÂNIEI
Fotografii aeriene de Georg Gerster

Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, et II, Sala Ovidiu Maitec)
28 mai – 22 iunie 2008
Vernisaj: 28 mai 2008, ora 19.00
Cele 74 de fotografii ale expoziţiei oferă o imagine asupra celor mai importante monumente culturale de pe teritoriul actual al României. Selecţia s-a orientat după acele monumente care ocupă astăzi un loc cheie în evoluţia artei, fiind considerate reprezentative în regiunile locuite de români. Dintre acestea, 16 monumente fac parte din patrimoniul cultural mondial.
Georg Gerster a fost singurul fotograf care a reuşit ceea ce părea aproape imposibil – şi anume să obţină imagini ale unor monumente antice din peste 50 de ţări din Africa, Asia, America, Australia şi Europa. Unele dintre aceste fotografii au fost făcute în ţări, care astăzi nu mai permit deloc sau cu mare dificultate survolarea teritoriilor lor (este cazul Irakului, Iranului, Siriei, Israelului şi Palestinei).

top

EUROPA IDENTITĂŢILOR
X-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală

 

21 - 23 mai 2008
Aula Magna a Universităţii Aurel Vlaicu Arad
Cel de-al X-lea simpozion, coordonat de muzeograf dr. Rodica Elena Colta, reuneşte peste 40 de specialişti din România şi din alte state al Uniunii Europene (Ungaria, Slovacia, Austria), precum şi din ţările vecine (Serbia, Ucraina).
În cadrul simpozionului, joi, 22 mai, ora 17.00, va avea loc lansarea volumului 9 din Colecţia minorităţi: Europa identităţilor.

top

Expoziţie de pictură a artistei Mira Maodus
Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, et II)
21 mai – 11 iunie
Vernisaj: 21 mai 2008, ora 17.00


Lucrările artistei Mira Maodus se găsesc în Muzeul Naţional şi în Muzeul de Artă Contemporană din Belgrad, în Muzeul Miyagi din Tokyo şi în numeroase colecţii particulare. Din anul 1998 UNESCO a reprodus lucrările artistei sub formă de cărţi poştale.
A avut mai multe expoziţii personale şi a participat la expoziţii de grup în Franţa, Italia, Japonia şi Serbia. Din anul 1983 este membră a grupului de artişti Sho-Ji-Tu din Japonia, iar din 1987 membră a Asociaţiei de Arte Vizuale din Serbia.
Lucrează în ulei, tempera, acril, goaşă şi acuarelă. A început prin a picta portrete şi compoziţii, apoi a devenit interesată de caracterele japoneze şi chinezeşti ca semne plastice. Utilizând literele chirilice ale alfabetului sârbesc, face în prezent o pictură abstractă.

top

NOAPTEA MUZEELOR
Descoperă şi tu istoria care te atinge!

Complexul Muzeal Arad (Palatul Cultural, Piaţa G. Enescu 1)
– Expoziţia de Arheologie (intrarea dinspre Bulevardul Dragalina)
– Expoziţia Ştiinţele Naturii (intrarea dinspre Parcul Copiilor)
17 mai 2008, orele 20.00 – 24.00ß

 

Sâmbătă, 17 mai 2008, cu ocazia celei de-a patra ediţii a Nopţii muzeelor, Complexul Muzeal Arad în colaborare cu Asociaţia Terra Dacica Aeterna din Cluj-Napoca invită publicul la o călătorie imaginară în lumea dacilor şi romanilor, portalul spre Antichitate fiind deschis doar în expoziţia de arheologie-istorie a muzeului arădean, de la ora 20.00.

Program:
• În cadrul expoziţiei de Arheologie vor fi expuse artefacte ale civilizaţiei daco-romane descoperite pe teritoriul actual al judeţului Arad, în cadrul expoziţiei temporare remarcându-se tezaurele monetare de la Şilindia, Sânicolaul Mic şi Feniş.
Tot în sălile muzeului arădean, publicul va avea prilejul de a descoperi alături de răboinicii daci şi romani tehnica războiului în Antichitate.
• În expoziţia Ştiinţele Naturii este ilustrată arta vitraliului prin intermediul lucrărilor realizate de artiştii arădeni, completate de imaginile sugestive ale unor monumente din Arad (Palatul Administrativ, Palatul Cultural, Biserica Roşie, Catedrala romano-catolică), dar şi din întreaga lume
Mai multe informaţii privind Noaptea muzeelor în România

www.muzee.org/ro

top

Expoziţia 80 DE ANI DE RADIO ŞI RADIOFONIE ÎN ROMÂNIA (1928-2008).
DE LA RADIOUL CU GALENĂ LA RADIOUL INTERNET

Sala „Clio” (str. Horea, 10)
08 – 18 mai


Asociaţia colecţionarilor de aparate de radio Pro Radio Antic, prima de acest fel din ţară, cu sprijinul Complexului Muzeal Arad şi al altor parteneri încearcă să treacă în revistă, prin această expoziţie, evoluţia de la Radioul cu galenă (cristal) la Radioul internet folosind exemplare de acum martore a unei zbuciumate dar interesante evoluţii tehnologice. Astfel vor fi expuse peste 130 de aparate de radio de la 44 producători, cei mai cunoscuţi fiind Philips, Telefunken, Orion, Radio Popular, Electronica. În expoziţie se remarcă şi aparate fabricate la Arad de către AFA. Piesele aparţin unor cunoscuţi colecţionari de aparate de radio: Francisc Visky, Cornel Marandiuc, József Lukács, Mihai Neamţu, Dan Vlad, Mihai Gheorghe.

top

Expoziţie de artă religioasă
ICOANE
COLECŢIA ELEONORA COSTESCU-VASILE VARGA

Muzeul Oraşului Lipova
24 aprilie – 01 iunie


Expoziţia de la Lipova reuneşte icoane de mare valoare artistică din Colecţia Eleonora Costescu şi Vasile Varga, colecţie de artă ce poate fi vizitată doar la Muzeul Oraşului Lipova. Icoanele – realizate pe sticlă, tempera pe lemn sau acoperite cu foiţe de sidef – au o vechime de peste un veac şi aparţin atât şcolii bănăţene, cât şi celor ortodoxe bulgare şi rusă. Dintre acestea se remarcă Fecioara cu Pruncul (ferecătură de argint), Haralambie cu balaurul, Sfântul Petru şi Pavel.

top

Expoziţie de artă plastică
SPERANŢE - ICOANE PE STICLĂ

Muzeul de Artă Arad (str. Gh. Popa 2-4, et II)
23 aprilie – 04 mai


Intitulată „Speranţe”, expoziţia de pe sticlă a copiilor de la Şcoala Specială Arad vine să confirme bunele rezultate ale terapiei prin desen. Proiectul, ajuns la cea de-a patra ediţie, a demarat în 2005, iar prin licitaţiile pentru lucrările expuse au fost adunaţi bani pentru un laborator de terapii ocupaţionale, copiii de la Şcoala Specială beneficiind de aceleaşi materiale ca şi cei de la Şcoala de Arte.

top

Expoziţie foto-documentară
O CRONOLOGIE A RĂZBOIULUI RECE

Muzeul de Artă Arad
str. Gh. Popa 2-4, et II
04 aprilie – 04 mai

Expoziţia documentară prezintă consecinţele războiului rece asupra politicii internaţionale, diplomaţiei, istoriei militare şi culturii de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi până la desfinţarea Lagărului Comunist în anii 1989/1990. Accentul cade atât pe evoluţia politică a statelor Europei, cât şi pe relaţiile americano-sovietice generate de evenimentele tensionate din Orientul Mijlociu şi Extremul Orient, Africa şi America Latină, reprezentative fiind o serie de personalităţi ale lumii politice din ambele părţi ale cortinei de fier: Stalin, Winston Churchill, Papa Ioan Paul al II-lea, Fidel Castro etc.
„O cronologie a razboiului rece” a parcurs un prestigios itinerar internaţional, fiind vernisată în anul 2006 la Institutul „Hannah Arendt” din Dresda, iar în anul 2007 la Universitatea Central Europeană din Budapesta, la Institutul de Istorie Contemporană din Praga, la „Casa Întâlnirilor cu Istoria” din Varşovia şi la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, pentru ca la începutul anului 2008 să fie prezentă la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău şi „Memorialul Revoluţiei” din Timişoara.

top

Expozitia ARTA VITRALIILOR
Complexul Muzeal Arad / Sectia Stiintele Naturii (Palatul Cultural, Piata G. Enescu 1 - intrarea dinspre Parcul copiilor)
5 martie-4 mai


„Vitraliile sunt pentru cladiri, precum diamantele pentru bijuterii”
Expozitia este rodul colaborarii unor artisti locali cu experiente si stiluri diferite: Tiberiu Maghera expune vitralii realizate clasic sau dupa procedeul Tiffany iar Arpad Maghera etaleaza publicului secvente ale activitatii sale pe parcursul a zeci de ani. A realizat in mod special vitralii pentru biserici in tara, in Europa (Köln), Canada, SUA si Japonia. De asemenea a restaurat vitralii in orasul Arad (cladirea Muzeului de arta, Piata Primariei, Palatul Administrativ), Oradea (Vulturul Negru) dar si in afara tarii.
Tehnica moderna, ce combina complex, materiale diferite, precum sticla, piatra, metal sunt apanajul a doi artisti aradeni - familia Aura si Lucian Mantoc. Acestia au abordat o gama larga de utilizare a vitraliului: usi, ferestre, obiecte ornamentale, plafoane artistice, lampi, etc.

top

Expozitie de arta plastica
AXE

Muzeul de Arta
29 februarie-29 martie


In cadrul evenimentului de la Arad expun un numar de 30 de artisti, iar tehnicile in care se exprima sunt pictura, grafica si sculptura. Artistii expozanti sunt in mare parte absolventi ai Universitatii de Vest din Timisoara, Facultatea de arte plastice.
„Galeria mica rastoarna carul cu plasticieni” – aceasta ar putea fi unul dintre sloganurile Galeriei Axa Art din Timisoara. Cu un coerent si cadentat program cultural, Axa Art a gazduit pe simezele sale, incepand cu anul 2007 si pâna in prezent peste 30 de artisti – de la vedetele din Vestul României, pâna la tineri care isi cauta propriul stil, propriul drum, propria identitate. Fiecare, in parte, sau – cum e in cazul acestei expozitii de la Muzeul de Arta Arad – insumati, acesti plasticieni constituie axele unui instantaneu din anul 2008, care exprima o stare a plasticii banatene.

top

Expozitie retrospectiva
GHEORGHE DOCMANOV

Sala Clio, str. Horea, 10
20 februarie - 2 martie


Expozitia reuneste 45 de lucrari ale artistului aradean, motivele prezentate în lucrari fiind diverse: oameni si locuri din Arad, peisaje de pe Mures dar si inspirate din calatoriile sale în Africa de Nord, Italia, Grecia, Franta.
Pictorul Gheorghe Docmanov s-a nascut la Arad în anul 1926, într-o familie veche sârbeasca, de meseriasi avuti. Descoperindu-si târziu vocatia de pictor, timp de trei ani, între 1978 si 1981, a studiat la Scoala Populara de Arta cu profesorii Adriana Chirita si Valentin Stache. Prima sa expozitie a fost prezentata aradenilor în anul 1978, pentru ca în urmatorul an sa fie primit în cadrul Cenaclului „Ion Andreescu”. A lucrat în diferite tabere de creatie din România si Ungaria. Din anul 1993 a preluat conducerea miscarii amatoare de arta din Arad, pe care a condus-o pâna în anul 2003, când s-a retras din motive de sanatate.

top