Tronsonul de autostradă
ARAD – SECEANI (Autostrada Arad – Timişoara – Lugoj)

19 februarie – 01 martie
Colectiv: Peter Hügel George Pascu Hurezan, Florin Mărginean, Zsuzsanna Kopeczny, Adelina Stoenescu (Complexul Muzeal Arad)
Au fost identificate 11 puncte cu potenţial arheologic. Contract nr. 138/19.02.2007 de diagnostic arheologic încheiat cu Societe Centrale d’Etudes et de Realisations Routieres SCETAUROUTE SA Paris, Sucursala BUCURESTI, membră a Group EGIS France

top

Lansare de carte
SECOLUL AL XIII-LEA ÎN TERITORIUL LOCUIT DE ROMÂNI

Expoziţia Arheologie –Istorie/Complexul Muzeal Arad
20 aprilie
Prezintă : dr. Peter Hügel (Complexul Muzeal Arad), dr. Adrian Andrei Rusu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Clu
j)

top

Educaţie ecologică
ŞOIMOŞ 2007

Cetatea Şoimoş
martie – iunie
Acţiunea are drept scop conştientizarea importanţei protejării naturii şi obiectivelor turistice şi istorice ale judeţului Arad, în primul rând de către tineri. Proiectul ŞOIMOŞ 2007 vizează reabilitarea ecologică a unui obiectiv turistic şi istoric de mare importanţă din judeţul Arad - Cetatea Şoimoş, partenerii fiind Centrul Zonal Ecologic Arad (CZEA) şi Inspectoratul Şcolar Arad.

top

Şantierul arheologic
ŞANŢUL-MARE (Pecica)

15 iunie – 01 august
Colectiv: George Pascu Hurezan – responsabil ştiinţific (Complexul Muzeal Arad), Florin Draşovean, Alexandru Szentmiklosi (Muzeul Banatului Timişoara), John M. O’Shea, Sarah Sherwood (Universitatea din Michigan, SUA), Alex W. Barker (Universitatea din Missouri, SUA)
Obiectivele cercetării: adâncirea săpăturii până la steril în suprafeţele excavate în campania precedentă; continuarea sondării vecinătăţilor sitului prin carote.
Rezultatele şi interpretarea lor: În campania 2007 a fost continuată cercetarea suprafeţei deschise în campania precedentă (10 × 10 m).

top

Şantierul arheologic
MĂNĂSTIREA BIZERE (comuna Frumuşeni)

9 iulie – 16 august
Colectiv: Adrian Andrei Rusu – responsabil ştiinţific (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj), George Pascu Hurezan, Florin Mărginean, Zsuzsanna Kopeczny (Complexul Muzeal Arad), Ileana Burnichioiu (Universitatea Alba Iulia), Vasile Mizgan, Derzsi Csongor (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj)
Obiectivele cercetării: delimitarea perimetrului sitului; continuarea cercetărilor în zona palatului abaţial şi a laturilor vestice şi estice ale claustrului mănăstirii, precum şi a părţii de sud-vest a clădirii refectoriului.
Rezultate: Au fost trasate 16 secţiuni, două la sud de biserică, trei pe latura estică a claustrului, trei la vest de turn, două la vest de palatul abaţial, două pe latura vestică a claustrului şi trei în colţul de sud-vest al refectoriului precum şi una pentru sondare în partea sudică a perimetrului cercetat, suprafaţa totală investigată fiind de 300 m2.
În extrema de sud a secţiunii S 65 s-a descoperit un cuptor de bucate. Are un plan eliptic, cu axa mare nord-sud. S-au conservat cel mult două rânduri de cărămizi. Ele sunt clar refolosite, cu urme de mortar. Spre gura cuptorului, aflată la vest, a fost găsită şi o placă de calcar, cu margini de îmbinare şi cui metalic de fixare. Crusta de la bază este păstrată integral. Ea este însă superficială, dovedindu-se că a fost folosit o perioadă scurtă. În interior au fost găsite, prinse parţial ori chiar lângă platformă, două fragmente ceramice din secolele XII-XIII. Câteva fragmente de oase indică şi ele utilitatea menajeră a cuptorului. Vecinătatea bucătăriei este de asemenea un fapt de marcat. La demontarea crustei s-au descoperit fragmente ceramice, aşezate în covor, cu destinaţie specială, pentru mărirea capacităţii de conservare a căldurii, aparţinătoare perioadei secolelor XII-XIII.

 

top

FESTIVALUL DE MUZICĂ VECHE PRIN CETĂŢILE ARADULUI
CETATEA ŞOIMOŞ
23-24 iunie


MĂNĂSTIREA BIZERE (Frumuşeni)
12 august


BAZILICA ROMANICĂ (Vladimirescu)
19 august


CETATEA INEU
08 – 09 septembrie

top

Lansare de carte
ABAŢIA DE LA PÂNCOTA

Primăria oraşului Pâncota
20 august
Autor : Zsuzsanna Heitel
Prezintă : dr. Peter Hügel (Complexul Muzeal Arad)

top

Cercetare de teren
PLAN DE AMENAJARE A JUDEŢULUI ARAD

04 septembrie – 21 octombrie
Colectiv: Peter Hügel, George Pascu Hurezan, Florin Mărginean, Victor Sava, Adelina Stoenescu (Complexul Muzeal Arad)
A fost documentată starea de conservare a 413 monumente şi situri aflate în Lista Monumentelor Istorice aprobată prin OMCC nr. 2.314, publicată în MO 646bis/partea I; contract pentru partea de studiu istoric din PATJ Arad, încheiat cu INCD Urbanproiect Bucureşti.

top

Şantierul arheologic
CETATE (comuna Tauţ)

04 octombrie – 03 noiembrie 2007
Colectiv: George Pascu Hurezan - responsabil ştiinţific, Florin Mărginean, Victor Sava, Adelina Stoenescu (Complexul Muzeal Arad), Adrian Andrei Rusu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj).
Obiectivele cercetării: cercetarea laturii sudice a locuinţei descoperite în campania 2003 la est de incinta bisericii, investigarea spaţiului de la sud de corul gotic şi a colţului de nord-est al sacristiei mărite.
Rezultatele şi interpretarea lor: Au fost trasate trei secţiuni, una la est de incinta bisericii, una la sud de corul bisericii gotice şi una în colţul de nord-est al sacristei mărite, în suprafaţă de 60,5 m2. Materialul arheologic descoperit cuprinde, în primul rând cultură materială corespunzătoare nivelului de locuire din secolele XVI-XVII. Acesta constă din ceramică (veselă, cahle), piese de fier, bronz, sticlă, monete, arme etc. Singurele fragmente arhitectonice descoperite sunt un fragment de ogivă şi o parte dintr-un ancadrament.

top

Şantierul arheologic
CETĂŢUIE (Săvârşin)

04 – 26 septembrie
Colectiv de cercetare: Peter Hügel – responsabil ştiinţific, George Pascu Hurezan, Victor Sava, Florin Mărginean (Complexul Muzeal Arad), Valeriu Sîrbu – responsabil de sector-epoca dacică (Muzeul Brăilei), Cristina Bodo (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva).
Obiectivele cercetării: cercetări în diferite zone ale sitului pentru obţinerea de informaţii privitoare la stratigrafia, tipurile de complexe şi cronologia sitului
Rezultate: săpăturile s-au desfăşurat în diferite zone, fiind cercetate: acropola, partea centrală şi extremităţile estice şi vestice, prima terasă sudică şi prima terasă estică a aşezării dacice. Inventarul recuperat include, îndeosebi, o gamă variată de vase ceramice, dar şi piese din metale ori din piatră, lut şi os. Vasele ceramice descoperite, marea majoritate în stare fragmentară, includ aproape toate tipurile de recipiente caracteristice olăriei dacice din sec. II a. Chr.-I p. Chr. Vasele din nivelul inferior - sec. II-I a. Chr., sunt, aproape în totalitate, modelate cu mâna, formele caracteristice fiind borcanele şi vasele mari bitronconice, cănile bitronconice cu umărul în unghi şi angobă neagră, fructierele cu piciorul înalt, cupa evazată şi buza lată, de culoare neagră ori castanie. În nivelul superior, din sec. I a. Chr.-I p. Chr., procentul recipientelor modelate cu roata creşte semnificativ, tipurile principale fiind pithoii, fructierele, cănile, castroanele şi capacele, marea majoritate de culoare cenuşie. Ceştile-opaiţe, toate modelate cu mâna, sunt prezente în toată perioada. Uneltele şi ustensilele sunt reprezentate de râşniţe, primitive ori de tip elenistico-roman, frecătoare, cute şi lustruitoare din tuf vulcanic, piatră şi gresie, de fusaiole şi rondele din ceramică, de cuţite, ciocan şi verigi de unelte din fier.

top