ANUNȚURI

 

Rezultat etapa I - Concurs de proiecte de management la Complexul Muzeal Arad
Rezultat etapa a II-a - Concurs deproiecte de management la Complexul Muzeal Arad

Raport final pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode TP IA, M, - 2 posturi (Arad si Miniș) din cadrul compartimentului Conservare si gestiunea patrimoniului al CMA
Rezultate la interviul pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode TP IA, M, - 2 posturi (Arad si Miniș) din cadrul compartimentului Conservare si gestiunea patrimoniului al CMA
Rezultate la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate GPII,S, din cadrul Serviciului Proiecte, educație muzeală si marketing cultural al CMA
Rezultate la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode TP IA, M, - 2 posturi (Arad si Miniș) din cadrul compartimentului Conservare si gestiunea patrimoniului al CMA

Anunț - Concurs de proiecte de management la Complexul Muzeal Arad
Regulament concurs
ROF CMA
Stat de funcții
MODEL-Cerere de inscriere la concurs de management
MODEL-adeverinta vechime
MODEL-Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 4 ani
MODEL-Declaratie pe propria raspundere politie politica
Caiet de obiective
Buget Muzeu 2019
Buget Muzeu 2018
Buget Muzeu 2017
Buget Muzeu 2016
Organigrama CMA


*

Verificarea dosarelor pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate GPII,S, din cadrul Serviciului Proiecte, educație muzeală si marketing cultural al CMA

Verificarea dosarelor pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode TP IA, M, - 2 posturi (Arad si Miniș) din cadrul compartimentului Conservare si gestiunea patrimoniului al CMA

Anunt pentru ocuparea postului vacant de gestionar custode TP IA, M, - 2 posturi (Arad si Miniș) din cadrul compartimentului Conservare si gestiunea patrimoniului al CMA

Anunt pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate GPII,S, din cadrul Serviciului Proiecte, educație muzeală si marketing cultural al CMA

Licitatie publica pentru inchirierea unei suprafete de 1 mp pentru amplasarea unui automat de bauturi calde si reci

REZULTAT PROCEDURA SELECTIE PARTENERI PRIVATI

RAPORT DE EVALUARE A DOSARELOR DEPUSE PENTRU SELECTIA DE PARTENERI IN PROGRAMUL RO-CULTURA

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI RO-CULTURĂ / ANEXE