Arad
Prima capitală a Marii Uniri
Valorificarea patrimoniului cultural mobil al
Complexului Muzeal Arad
>
Administrația Fondului Cultural Național


Consiliul Județean
Arad


Complexul Muzeal
Arad


 

 

Proiect co-finanțat de

A.F.C.N.

Consiliul Județean Arad
ARad PRIMA CAPITALĂ A MARII UNIRI

Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad
*

Ne-am asumat demersul de restituire a istoriei reificate a Aradului din perioada 1918 – 1919 ca o datorie firească. Proiectul, Arad – Prima capitală a Marii Uniri. Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad, s-a născut din dorința de a realiza un ”colaj cronologic” al unei perioade distincte a Aradului de odinioară, în care am surprins evenimente istorice, politice, culturale și oamenii care le-au înfăptuit sau au fost doar contemporani cu ele. Succinta trecere în revistă a unor aspecte anterioare anilor sus menționați are menirea de a introduce cititorul în evenimențialul zbucimat al acelor timpuri, marcate de Primul Război Mondial.

*

La mărețul ”edificiu” al Unirii, conceput în capitala politică, Arad, și înfăptuit la Alba Iulia, au pus o piatră de temelie atât locuitorii orașului, cât și cei ai județului/comitatului. Intelectualitatea lumii rurale și urbane – preoți, învățători, profesori, avocați, medici, etc. – au mobilizat întreaga societatea pentru a susține dezideratul de unire a tuturor românilor într-un singur stat. Transilvăneni și bănățeani, deopotrivă, și-au concentrat toată energia pentru a-l împlini. Legăturile de rudenie, prietenie și profesionale au înmănunchiat vizionarismul cu realitățile concrete ale istoriei și au dat curs dorinței de veacuri a românilor.

*

Incursiunea s-a dovedit a fi una anevoioasă. Ne-am propus o selecție riguroasă, științifică și obiectivă, atât cât ființa umană poate fi de obiectivă, a bunurilor culturale aflate în colecțiile instituției noastre. Bunurile de patrimoniu selectate au fost analizate de specialiști – muzeografi, restauratori și conservatori –, au fost fotografiate/scanate, pentru ca ele să contituie materialul pentru baza de date realizată în limbile română și engleză. Catalogul acestui proiect și expoziția itinerantă, însoțite de filmul documentar ”Povestea unui steag” și de materialele promoționale constituie instrumentele de disemninare ale rezultelor proiectului.

*

Am abordat subiectul cu onestitate și corectitudine, cu speranța dezvăluirii adevărului care, și așa, este unul relativ și aproape intangibil.
Proiectul este o pledoarie pentru conservarea bunurilor de patrimoniu ale comunității arădene și de diseminare a acestora către generația tânără de astăzi și către cele viitoare.
Fără a pretinde o abordare exhaustivă, cu regretul de a nu fi cuprins în acest proiect urmele tuturor celor care au contribuit la realizarea Unirii celei Mari, îndreptăm gândul nostru de profundă recunoștință către toți cei care ne-au lăsat nouă România, ca o moștenire de neprețuit.


PROIECTE

 

BAZA DE DATE

 • 1918-2018
  Arad - Prima capitală a Marii Uniri
 • 1918-2018
  Arad - Prima capitală a Marii Uniri
f
Imagine din orașul Arad (sf. sec. XIX).
Fotografie, 19,5 x 25,3 cm; 24 x 30 cm.
Atelier fotografic, semnat dreapta, jos, pe passe-partout: ”F. p. Fich”.
Donație, Rozalia Brad, p.v. nr./20.08.1972.
cronologie

f
Portret Vasile Goldiș. Ulei/pânză, 80 x 60 cm. Autor: Carol Wolff, semnat dreapta jos, cu roșu, ”Wolff”.
Vasile Goldiș

f
Portretul lui Ștefan Cicio Pop. Ulei/pânză, 75 x 57,5 cm. Autor: Carol Wolff.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Portretul lui Ioan Suciu. Fotografie, 73 x 59,5 cm. Atelier fotografic, semnat dreapta jos, cu negru: ”E. Ficher, 1919”. Donație, Mihai Veliciu, p.v. nr. 976/1976.
IOAN SUCIU

f
Portretul lui Iustin Marșieu. Ulei/pânză, 73,5 x 60 cm. Autor: Carol Wolff, semnat stânga jos, cu roșu, ”C. Wolff”. Fond vechi.
Generația Unirii

f

Sărbătorirea episcopului Iosif Goldiș, cu prilejul intrării în Arad, 1899. Fotografie sepia, 32 x 38 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Intrarea episcopului Iosif Goldiș în Arad (1899). Fotografie, 34 x 44 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Intrarea episcopului Iosif Goldiș în Arad (1899). Fotografie, 34 x 44 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Corul meseriașilor Societatea ”Progresul” (sf. sec. al XIX-lea). Fotografie, 30 x 36 cm. Deasupra fotografiei, pe passe-partout, se află explicația: ”Corul meseriașilor Societatea Progresul. Preș./edinte/ Mircea Vasiliu Stănescu, sub conducerea învățătorului Petru Popovici, vătavul călușerilor Pavel Mina”. Fond vechi.
cronologie

f
Imagine cu parcul ”Baross”. Fotografie, 21 x 26,5 cm; 31 x 37 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Imagine cu parcul ”Salacz”. Fotografie, 20,8x26,5 cm; 31x37 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Jurământ sub steag. Fotografie sepia, 11,5 x 16 cm; 16 x 20 cm. Pe passe-partout, jos, mijloc, se află explicația: ”Jurământul pe ”Steag”/Bârzava, la 30 aprilie 1906”. Fond vechi.
cronologie

f
Jurământ sub steag. Fotografie sepia, 11,5 x 16 cm; 16 x 20 cm. verso
cronologie

f
Corul bărbaților din Sânicolaul Mic, 1907. Fotografie sepia, 28 x 38 cm; 40 x 51 cm. Donație, Szilbertisz Erika, Arad, p.v. nr. 1124/16 iunie 1982.
cronologie

f
Familie de țărani din Moneasa (înc. sec. XX). Fotografie (tip carte poștală), 13,5 x 9 cm. Transfer, p.v. nr. 881/12.05.1982.
cronologie

f
Imagine triptic din centrul Aradului, 1910. Fotografie, 22 x 25 cm; 28 x 17,5 cm; 22 x 25,5 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Muncitori forestieri în pădurile Codrului Moma (înc. sec. XX). Fotografie, 9 x 12,2 cm; 16,5 x 21 cm. Transfer, p.v. nr. 270/10.02.1984.
cronologie

f
Centenarul Preparandiei arădene, 1912. Fotografie, 36 x 54,4 cm. Achiziție, p.v. nr. 2640/1978.
cronologie

f
Comisia celor zece care a dus tratative cu contele Tisza István. Fotografie, 16 x 22 cm; 34 x 30 cm. Pe fotografie, în mijloc, sus se află consemnarea: ”Comisia de zece, care a dus tratative cu cont. ȘT. TISZA”. Atelier fotografic, dreapta jos, pe passe-partout, cu roșu: ”Sándor fotograf ARAD”. Fond vechi.
cronologie

f
Portretul lui Tisza István. Fotografie sepia, 16 x 11 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Jurământul cavaleriei la Arad, înainte de plecarea pe front, august 1914. Fotografie (tip carte poștală), hârtie, 9 x 14 cm. Pe spate, se află explicația în limbile română/maghiară: ”Jurământul cavaleriei la Arad, pe Obor, înainte de plecarea pe front. august 1914”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Jurământul cavaleriei la Arad, înainte de plecarea pe front, august 1914. Fotografie (tip carte poștală), hârtie, 9 x 14 cm. Pe spate, se află explicația în limbile română/maghiară: ”Jurământul cavaleriei la Arad, pe Obor, înainte de plecarea pe front. august 1914”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Recrutarea militarilor în Piața Avram Iancu, Arad, 1 august 1914. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, se află explicația în limbile română/maghiară: ”Recrutarea militarilor în Pța Avram Iancu (Arad) înainte de plecarea pe front. 1 august 1914”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Recrutarea militarilor în Piața Avram Iancu, Arad, 1 august 1914. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, se află explicația în limbile română/maghiară: ”Recrutarea militarilor în Pța Avram Iancu (Arad) înainte de plecarea pe front. 1 august 1914”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Plecarea artileriștilor din Sânicolaul Mic pe front, Arad, 16 august 1914. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, textul în limbile română/maghiară: ”Plecarea artileriștilor din Sânicolaul Mic (Arad) pe front în 16 august 1914”. Atelier fotografic, dreapta jos: ”Ruben Ödön Arad”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Plecarea artileriștilor din Sânicolaul Mic pe front, Arad, 16 august 1914. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, textul în limbile română/maghiară: ”Plecarea artileriștilor din Sânicolaul Mic (Arad) pe front în 16 august 1914”. Atelier fotografic, dreapta jos: ”Ruben Ödön Arad”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Ofițeri și soldați români la Viena. Carte poștală, hârtie, 9 x 14 cm. Datare, dreapta sus: ”Viena 14/II. 917”. Jos, textul scris: ”Așai că’s parcă toți pe sprânceană aleși. Sărut mâinile”. Semnătura. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
cronologie

f
Ofițeri și soldați români la Viena. Carte poștală, hârtie, 9 x 14 cm. Datare, dreapta sus: ”Viena 14/II. 917”. Jos, textul scris: ”Așai că’s parcă toți pe sprânceană aleși. Sărut mâinile”. Semnătura. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
cronologie
f
Legitimație de patinaj pe numele lui Hajnal Margitka, 1917-1918. Document cu fotografie, în limba maghiară, hârtie, piele, 11,5 x 8 cm. Donație, Margareta Braun, Arad, p.v. nr.234/1993.
cronologie

f
Legitimație de patinaj pe numele lui Hajnal Margitka, 1917-1918. Document cu fotografie, în limba maghiară, hârtie, piele, 11,5 x 8 cm. Donație, Margareta Braun, Arad, p.v. nr.234/1993.
cronologie

f
Goldschmidt Celia cu fiica Margareta. Permis de patinaj, 1917-1918. Document cu fotografie, în limba maghiară, hârtie, piele, 11,5 x 8 cm. Donație, Margareta Braun, Arad, p.v. nr. 156/19.04.1994
cronologie

f
Goldschmidt Celia cu fiica Margareta. Permis de patinaj, 1917-1918. Document cu fotografie, în limba maghiară, hârtie, piele, 11,5 x 8 cm. Donație, Margareta Braun, Arad, p.v. nr. 156/19.04.1994
cronologie

f
Prizonieri români sosiți din lagărele austro-ungare, 15 martie 1918. Fotografie, 19,3 x 23 cm. Donație, 1959.
cronologie

f
Grădina de vară din Aradul Nou, 27 mai 1918. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 13,5 cm. Donație, Margareta Biro, p.v. nr. 407/7.11.1995.
cronologie

f
Grup de elevi în 1918, la o școală din Arad. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Donație, Ștefan Carpode, Arad, p.v. nr. 1824/14/12.1979.
cronologie

f
Grup de elevi în 1918, în excursie la pădure. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Donație, Ștefan Carpode, Arad, p.v. nr. 1824/14/12.1979.
cronologie

f
Grup de muncitori forestieri, cu familiile, în pădurile de la Moneasa, mai 1918. Fotografie sepia, 11 x 8,5 cm; 20 x 16 cm. Pe fotografie, se află consemnarea: ”1918, V/Emlék”. Transfer, p.v. nr. 270/10.02.1984.
cronologie

f
Greva generală din iunie 1918. Desen, hârtie, 35 x 49,5 cm. Autor: Sever Frențiu. Fond plastic, 1959.
cronologie

f
Răscoala țăranilor din Comlăuș, 1918. Desen, hârtie, 42 x 49,5 cm. Fond plastic, 1959.
cronologie

f
Revoluția din 31 octombrie 1918 de la Arad. Desen, hârtie, 36,5 x 54 cm. Autor: Emeric Hajos. Fond plastic, 1959.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, Arad. Fotografie, 15 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, Arad, birou redactor. Fotografie, 17 x 19 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, curtea interioară. Fotografie, 18 x 19 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, zețărie. Fotografie, 21 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, Arad, sala mașinilor. Fotografie, 17 x 20 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, Arad, sala mașinilor. Fotografie, 17 x 19 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, zețărie. Fotografie, 17 x 19 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981..
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, Arad, biroul ziariștilor. Fotografie, 17 x 19 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Sediul ziarului Românul, Arad, biroul ziariștilor. Fotografie, 17 x 19 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Românul, Arad 7, 1918, nr. 1, an VII, Arad, vineri 26 octombrie (8 noiembrie), 1 filă. Ziar, hârtie, 35,2 x 26 cm. Achiziție, p.v. nr. 1194/1970.
cronologie

f
Delegaţie C.N.R.C. pentru I. Sârbu. Document, cu semnătura olografă a lui Ștefan Cicio Pop, hârtie, 16 x 19 cm. Achiziție, Emilian Valea, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
L. Oanea, Aradul, centrul acțiunilor național-revoluționare din lunile octombrie și noiembrie 1918. Lucrarea conține 5 pagini dactilografiate. Conținutul face referire la acțiunile politice ale CNRC și la misiunea lui Laurențiu Oanea pe lângă acest organism. Documentul poartă semnătura lui dr. Laurențiu Oanea. Donație, Laurențiu Oanea, București, p.v. nr. 1079, din 17.06.1972.
cronologie

f
L. Oanea, Aradul, centrul acțiunilor național-revoluționare din lunile octombrie și noiembrie 1918. Lucrarea conține 5 pagini dactilografiate. Conținutul face referire la acțiunile politice ale CNRC și la misiunea lui Laurențiu Oanea pe lângă acest organism. Documentul poartă semnătura lui dr. Laurențiu Oanea. Donație, Laurențiu Oanea, București, p.v. nr. 1079, din 17.06.1972.
cronologie

f
L. Oanea, Aradul, centrul acțiunilor național-revoluționare din lunile octombrie și noiembrie 1918. Lucrarea conține 5 pagini dactilografiate. Conținutul face referire la acțiunile politice ale CNRC și la misiunea lui Laurențiu Oanea pe lângă acest organism. Documentul poartă semnătura lui dr. Laurențiu Oanea. Donație, Laurențiu Oanea, București, p.v. nr. 1079, din 17.06.1972.
cronologie

f
Sfințirea Steagului Național al Consiliului Național Român, Viena, 14 noiembrie 1918. Fotografie sepia, 9 x 14 cm; 21x 25 cm. Cu explicația, jos, pe passe-partout, cu negru: ”Viena/Sfințirea drapelului național al Consiliului Naț./ional/ Român/ 14 noiembrie 1918”. Donație, 1980.
cronologie

f
Legiunea voluntarilor români, București, 1918. Fotografie (tip carte poștală), hârtie, 11 x 15,5 cm. Text explicativ pe spate: ”Noiembrie 1918. Detașamentul din corpul voluntarilor Români-Ardealului-Bucovineni-defileză pe Calea Victoriei, cu ocazia reintrării armatei române în capitală”. Achiziție, ISIP, București, p.v. nr. 433/6.08.1976.
cronologie

f
Carnet despre cetățenii înrolați în garda națională 1918. Document, hârtie, 18,5 x 12 cm. Documentul conține informații despre solda gardiștilor, poezii și doine. Achiziție, Iustin Șerendan, Arad, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Carnet despre cetățenii înrolați în garda națională 1918. Document, hârtie, 18,5 x 12 cm. Documentul conține informații despre solda gardiștilor, poezii și doine. Achiziție, Iustin Șerendan, Arad, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Hotărârea noastră. 1918. Document, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
cronologie

f
Rezoluția Adunării de la Ineu, 10/23 noiembrie 1918. Document, hârtie, 35 x 21,2 cm. Donație.
cronologie

f
Garda Națională a Marinarilor de la Pola. Fotografie, 8,5 x 13,5 cm, Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 2501/11.1978.
cronologie

f
Membrii Gărzii Naționale Române din Sânicolaul Mic. Fotografie, 15 x 11 cm. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Gara din Arad la începutul sec. XX. Fotografie, 28 x 21,8 cm. Donație, 1959.
cronologie

f
Delegaţia Ineului la Alba Iulia, 1918. Fotografie sepia, 16,8 x 23 cm; 21 x 24 cm. Deasupra fotografiei, se află textul explicativ: ”În amintirea unirii ”România Mare”. Sub fotografie, textul explicativ: ”Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.” Pe verso, numele delegaților. Donație, Ilie Mişcuţa, p.v. nr. 2310/8.12.1976.
cronologie

f
Drapelul Gărzii de la Pola și al delegației Ineului la Alba Iulia, 1 XII. 1918. Textil, lemn, metal, Lhampă: 280 cm; 164 x 133 cm. Achiziție, p.v. nr. 489/1976.
cronologie

f
Membrii Gărzii Naționale din Savârșin, participanți la Unirea Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Fotografie, 11,5 x 8,3, cm; Datare: 1968. Pe spatele fotografie a fost consemnat numele lor: ”Budișan Roman, Brănișcan Eugen, Blaj Ioan, Popa Octavian, Drăgan Roman, Abrudean Ioan, Moți Iosif, Blaj Iosif, Cozma Roman, Lupuț Vasile, Zau Anghel, Gașpar Alexandru, Lingurar Iosif, Lupuț Ilie”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Membrii Gărzii Naționale din Radna, participanți la Alba Iulia. 1 decembrie 1918. Fotografie, 9 x 12 cm; datare: 1968. Pe spatele fotografiei, a fost consemnat numele lor. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Grup de învățători, participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia. Fotografie sepia, 11 x 17,5 cm; 22,5 x 30,5 cm. Datare, sub fotografie, stânga, jos: 18 septembrie 1938. Atelier fotografic: dreapta jos, cu negru, pe passe-partout ”Foto Popa/ Arad”. Donație, Cristea M., p.v. nr. 293/1988.
cronologie

f
Grup de intelectuali, voluntari, în Garda Națională, Buteni. Fotografie (1903), 17 x 22,5 cm; 9 x 13,5 cm. Pe passe-partout, cu negru, numele lor: I. Bodea, Roxin, I. Georgia, T. Micluția, A. Cacinca, P. Grozda, dr. Aurel Grozda, P. Covaci, I. Cornea, D-na Moțocan, I. Păcățean, Ana P., D-na Novac, C. Novacu, Dșora A. Șerb, Pș. C. Muntean, Pș. S. Vodă, D-na C. Hălmăgean, Dna Boșcai, D-na Covaci, N. Boșcai, T. Popa, Il. Verșigan, I. Borlea, P. Moțocan, P. Coci, G. Precupaș, P. Agieu, M. Mihuț, P. Haiduc, P. Perva, I. Iancin, I. Roșu . Atelier fotografic: ”LAJOS KALMAN/Mukedvelö Fenykepesz/BUTTYN”. Achiziție, Gheorghe Văleanu, p.v. nr. 1765/1969.
cronologie

f
Cocarda tricoloră a delegaților plecați spre Alba Iulia. Textil, 12 x 12 cm. Donație.
cronologie

f
Drapelul studenților Institutului Teologic-Pedagogic Arad, participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia, cu litere mari ”TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE”. Textil, 54 x 273 cm. Achiziție Crișan Ștefan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Proces verbal al alegerilor din cercul electoral Arad. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Proces verbal al alegerilor din cercul electoral Șiria. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al delegaților cercului electoral Arad. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al Asociația Arădeană pentru Cultura Poporului Român (Ineu). Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al Reuniunii de Cântări a Plugarilor Români din Hodoș. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al Asociația Arădeană pentru Cultura Poporului Român (Arad). Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al Reuniunii Femeilor Române din Arad și Provincie. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al Reuniunii de Cetire și Cântări a Meseriașilor Români din Nădlac. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credențional al profesorului Sabin Evuțian. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979.
cronologie

f
Credenționalul asesorului consistorial, Gheorghe Ciuhandu. Document, hârtie, (facsimil), 33 x 22 cm. Achiziție, Stan Baron, p.v. nr. 626/25.04.1979
cronologie

f
Steguleţ tricolor, aparţinând unui delegat CFR la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Lemn, textil, 32 x 19 cm. Miliția Arad, p.v. nr. 1833/29.11.1980.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Album Adunarea Națională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cuvânt înainte de Silviu Dragomir; cu 12 ilustrate originale, cu singurele vederi originale de la Adunarea Națională din 1918, lipsesc 6 ilustrate, 9 x 14 cm. Achiziție, Ștefan Crișan, Lipova, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Glasul Ardealului, Brașov, 1918. Ziar, hârtie, 41,5 x 28,5 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
cronologie

f
Glasul Ardealului, Brașov, 1918. Ziar, hârtie, 41,5 x 28,5 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
cronologie

f
Glasul Ardealului, Brașov, 1918. Ziar, hârtie, 41,5 x 28,5 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
cronologie

f
Glasul Ardealului, Brașov, 1918. Ziar, hârtie, 41,5 x 28,5 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
cronologie

f
Manifestația de la teatrul de vară, Arad, 3 decembrie 1918. Desen, hârtie, 36,5 x 54 cm. Autor: Sever Frențiu. Fond plastic, 1959.
cronologie

f
Lista nominală a gardiștilor români din Sânicolaul Mic, 5 decembrie 1918 (2 file). Document, hârtie, 37,5 x 21 cm. Donație, Costea Milovan, Sânicolaul Mic, 1975.
cronologie

f
Consiliul Dirigent Naţional. Fotografie, 13,5 x 21 cm; 24 x 29 cm. Pe passe-partout, jos, explicația lipită: ”Consiliul Dirigent Național. Primul guvern român al Transilvaniei”. Fond vechi.
cronologie

f
Consiliul Dirigent. Resortul Cultelor. 1918. Fotografie, 13,5 x 21 cm; 23 x 28,5 cm. Pe passe-partout, jos, explicația lipită: ”Consiliul Dirigent-Resortul Cultelor în a. 1918”. Fond vechi.
cronologie

f
Ștampila Consiliului Dirigent Român. Resortul organizare. Lemn, 1,5 x 6 x 7 cm.
Atelier: ”Fabrica de Ștampile A. FELB”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; Donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
cronologie

f
Comisia care duce regelui actul de la Alba Iulia. Fotografie, 20 x 22 cm; 32,5 x 24 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Gazeta Oficială, 1918, Sibiu, nr. 3, 18/31 decembrie (2 file). Ziar, hârtie, 32,5 x 24 cm. Achiziție, p.v. nr.253/1991.
cronologie

f
Eliberarea de către trupele române a Sebeșului săsesc 1918. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, textul explicativ: ”În amintirea zilei de/ 24. XII. 1918, când am intrat/ victorioși ca liberatori în/Sebeșul Săsesc. Călare pe calul alb/subsemnatul./Sublt. Cl. Manolescu”. Achiziție, p.v. nr. 1760/1969.
cronologie

f
Eliberarea de către trupele române a Sebeșului săsesc 1918. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, textul explicativ: ”În amintirea zilei de/ 24. XII. 1918, când am intrat/ victorioși ca liberatori în/Sebeșul Săsesc. Călare pe calul alb/subsemnatul./Sublt. Cl. Manolescu”. Achiziție, p.v. nr. 1760/1969.
cronologie

f
Primirea generalului Henri Berthelot la gara din Arad, 29 decembrie 1918. Fotografie, 16 x 22 cm.Fond vechi.
cronologie

f
Primirea generalului Henri Berthelot la gara din Arad, 29 decembrie 1918. Fotografie, 16 x 22 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Grup de civili şi militari, cu generalul Henri Berthelot. Fotografie, 15,8 x 22 cm; 24 x 31 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
cronologie

f
Ilustrație jubiliară Arad ’950 (Primăria Municipiului Arad). Carte poștală, hârtie, folie de aluminiu, 9,8 x 15 cm. Donație, p.v. nr. 408/1991.
cronologie

f
Apel la intrarea trupelor române în Arad, 17 mai 1919. Afiș bilingv (român/maghiar), hârtie, 41 x 58 cm. Donație, 1809/28.09.1976.
cronologie

f
Intrarea armatei și inaugurarea administrției românești în Arad, 1919. Fotografie, 40 x 50 cm. Autor, semnat dreapta jos, cu negru: ”Voștinar”. Achiziție, 1975
cronologie

f
Intrarea armatei și inaugurarea administrției românești în Arad, 1919. Fotografie, 37 x 50 cm. Fond vechi.
cronologie

f
Românul, nr. special Arad, 18 mai 1919. ”Armata română la Arad” (1 filă). Ziar, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
cronologie

f
Românul, nr. special Arad, 18 mai 1919. ”Armata română la Arad” (1 filă). Ziar, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
cronologie

f
Armata franceză în faţa Primăriei din Arad. Fotografie, 16 x 22,5 cm; 30 x 24 cm. Pe passe-partout, jos, explicația: ”Armata franceză în Arad, 1919”. Fond vechi
cronologie

f
Armata franceză în faţa Primăriei din Arad. Fotografie, 16,5 x 22 cm; 30 x 24 cm. Pe passe-partout, jos, explicația: ”Armata franceză înaintea Primăriei Arad, 1919”. Fond vechi.
cronologie

f
Grup de ofițerii din Batalionul IV Horia, mai 1919. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Pe verso, jos, explicația: ”Pe scaune: Horga Alexandru, loc. Pap Laslo Simion, Safta Ioan, Dubiștean Ioan; sus în picioare: Jurcă Emil, Mager Silviu, Pop I., H. C., Ursulescu Ignat/maiu 1919. Bat. IV Horia”. Achiziție, p.v. nr. 967/1969.
cronologie

f
Grup de ofițerii din Batalionul IV Horia, mai 1919. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Pe verso, jos, explicația: ”Pe scaune: Horga Alexandru, loc. Pap Laslo Simion, Safta Ioan, Dubiștean Ioan; sus în picioare: Jurcă Emil, Mager Silviu, Pop I., H. C., Ursulescu Ignat/maiu 1919. Bat. IV Horia”. Achiziție, p.v. nr. 967/1969.
cronologie

f
Un grup din unitatea de voluntari ”Horia”, 1914-1918. Fotografie sepia (tip carte poștală), francată, 9 x 14 cm. Datare în partea de sus, mijloc: ”31 VI. ’919”. Explicația lui Iustin Șeredan, jos: ”O parte din compania mea de voluntari întorși din Italia”; lateral dreapta: ”lupul campaniei a mișcat”. Fotografia (tip cartea poștală) a fost expediată de Iustin Șeredan preotului Ioan Marițius (?), din Seleuș, Arad, Brașov, 5 iulie 1919. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1181/1969
cronologie

f
Un grup din unitatea de voluntari ”Horia”, 1914-1918. Fotografie sepia (tip carte poștală), francată, 9 x 14 cm. Datare în partea de sus, mijloc: ”31 VI. ’919”. Explicația lui Iustin Șeredan, jos: ”O parte din compania mea de voluntari întorși din Italia”; lateral dreapta: ”lupul campaniei a mișcat”. Fotografia (tip cartea poștală) a fost expediată de Iustin Șeredan preotului Ioan Marițius (?), din Seleuș, Arad, Brașov, 5 iulie 1919. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1181/1969
cronologie

f
Corpul ofițeresc al Batalionului I din Regimentul 1. ”Avram Iancu”. Fotografie, 23 x 26 cm. Deasupra fotografiei, explicația: ”Corpul ofițeresc al Batalionului I din Regimentul 1. ”Avram Iancu”. Pe fotografie și pe passe-partout se află semnăturile unor ofițeri. Atelier fotografic dreapta jos: ”Szabó Miklós és Társa Művészi Fényképészek Marosvásárhely, Széchényi tér 17”. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1181/1969.
cronologie

f
Un grup din unitatea de voluntari ”Horia”, 1914-1918. Carte poștală nefrancată, 9 x 14 cm. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1181/1969.

79. MO 5076 Adunarea cetățenilor bucurându-se de intrarea armatei române în Savârșin, județul Arad, 1919. Fotografie/sepia, 8,6 x 13,5cm Donație, Răzvan Givulescu, Cluj, p.v. nr. 1498/12. 10. 1979.
cronologie

f
Un grup din unitatea de voluntari ”Horia”, 1914-1918. Carte poștală nefrancată, 9 x 14 cm. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1181/1969.

79. MO 5076 Adunarea cetățenilor bucurându-se de intrarea armatei române în Savârșin, județul Arad, 1919. Fotografie/sepia, 8,6 x 13,5cm Donație, Răzvan Givulescu, Cluj, p.v. nr. 1498/12. 10. 1979.
cronologie

f
Adunarea cetățenilor bucurându-se de intrarea armatei române în Savârșin, județul Arad, 1919. Fotografie/sepia, 8,6 x 13,5cm Donație, Răzvan Givulescu, Cluj, p.v. nr. 1498/12. 10. 1979.
cronologie

f
Prima conducere a județului Arad din 1919. Fotografie sepia, 27 x 17,5 cm.
Donație, Maria Luțai, Arad, p.v. nr. 994/1976
cronologie

f
Hrănirea populaţiei sărace din Budapesta de către trupele române, 1919. Fotografie, 21,5 x 25 cm. Donație, 1959.
cronologie

f
Medalie ”Marele Război pentru Civilizație”. Metal, ștanțare, Ltotală: 10 cm, D: 3 cm. Achiziție, Elvina Ludoșanu, p.v. nr. 1014/9.06.1976.
cronologie

f
Medalie ”Marele Război pentru Civilizație”. Metal, ștanțare, Ltotală: 10 cm, 3 cm. Achiziție, Elvina Ludoșanu, p.v. nr. 1014/9.06.1976.
cronologie

f
”Crucea comemorativă a războilui. 1916-1918”, cu baretele: ”Dobrogea, București, Mărășești, 1919”. Decorație, metal, textil, Ltotală: 10 cm, 4 cm. Donație, p.v. nr. 613/1989.
cronologie

f
”Crucea comemorativă a războilui. 1916-1918”, cu baretele: ”Dobrogea, București, Mărășești, 1919”. Decorație, metal, textil, Ltotală: 10 cm, 4 cm. Donație, p.v. nr. 613/1989.
cronologie

f
”Crucea Comemorativă a Războiului. 1916-1918”, cu bareta ”1918”. Decorație, metal, Ltotală: 10 cm; 4 cm. Achiziție, p.v. nr. 1760/1969.
cronologie

f
”Crucea Comemorativă a Războiului. 1916-1918”, cu bareta ”1918”. Decorație, metal, Ltotală: 10 cm; 4 cm. Achiziție, p.v. nr. 1760/1969.
cronologie

f
”Crucea Comemorativă a Războiului. 1916-1918”, cu bareta ”Ardealul”. Decorație, metal, Ltotală: 10 cm; 4 cm. Achiziție, p.v. nr. 1760/1969.
cronologie

f
”Crucea Comemorativă a Războiului. 1916-1918”, cu bareta ”Ardealul”. Decorație, metal, Ltotală: 10 cm; 4 cm. Achiziție, p.v. nr. 1760/1969.
cronologie

f
Înmormântare la Chisindia, 1919. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 12,5 cm. Transfer, p.v. nr. 881/12.05.1982
cronologie

f
Pereche căsătoriți, 1919. Fotografie (tip carte poștală), 11,5 x 7 cm. Transfer, p.v. nr. 881/12.05.1982.
cronologie

f
Artiştii clubului muncitorilor în piesa ”Păcatul femeilor”. Fotografie, 16,5 x 21,5 cm. În partea de jos, pe fotografie, sunt consemnate numele artiștilor, în limba maghiară, precum și data realizării fotografiei: ” III/2 1919”. Donaţia, Veszely Maria, 1959.
cronologie

f
Pașaport eliberat la Arad, 1919. Document cu fotografie, în limba maghiară, hârtie, 21,2 x 34 cm. Donație, Emil Arbonie, 30.03.2005.
cronologie

f
Pașaport eliberat la Arad, 1919. Document cu fotografie, în limba maghiară, hârtie, 21,2 x 34 cm. Donație, Emil Arbonie, 30.03.2005.
cronologie

f
Conferinţa interaliată de la Budapesta, 8 noiembrie 1919. Fotografie, 21 x 25 cm. Donație, 1959.
cronologie

f
Adunarea deputaților României Mari. 1920-1921. Fotografie, 60 x 49 cm.
Donație, Dan Demșea, Arad, p.v. nr. 367/10.06.2005.
cronologie

f
Zece ani de la Unire. 1928. Fotografie, 12 x 17 cm; 21 x 27,5 cm. La mijloc, sub fotografie, explicația: ”Zece ani de la Unire 1918-1928/Serbarea de la Catedrala Încoronării”. Fond vechi.
cronologie

f
Medalie ”1918. Unire. 1928”, cu tricolor. Metal, textil, ștanțare, D: 3 cm.
Donație, Aurel Tripon, 1977.
cronologie

f
Salbă de medalii aniversare ”Unirea 1918-1928”, 1928. Metal, ștanțare, D: 3 cm. Naționalizare, 1957.
cronologie

f
Salbă de medalii aniversare ”Unirea 1918-1928”, 1928. Metal, ștanțare, D: 3 cm. Naționalizare, 1957.
cronologie

f
Medalie comemorativă ”10 ani de la Unirea din 1918”. Metal, ștanțare, D: 3 cm. Miliție Arad, p.v. nr. 392/14.04.1988.
cronologie

f
Medalie comemorativă ”10 ani de la Unirea din 1918”. Metal, ștanțare, D: 3 cm. Miliție Arad, p.v. nr. 392/14.04.1988.
cronologie

f
Medalie comemorativă ”ANIVERSAREA UNIREI TUTUROR PROVINCIILOR ROMÂNE LA PATRIA MUMĂ. 10 MAI 1929”. Metal, ștanțare, D: 3cm.
Vamă Nădlac, p.v. nr. 146/20.02.1984.
cronologie

f
Congresul Uniunii Foștilor Voluntari, Alba Iulia, 25 iunie 1925. Fotografie înrămată, hârtie, lemn, 37 x 31cm. Explicația jos, pe passe-partout: ”Congresul Uniunii Foștilor Voluntari din 25 iunie 1925 la Alba Iulia, cu ocazia depunerii drapelului în Catedrala Încoronării”. Donație, Maria Luțai, p.v. nr. 568/17.06.1982.
cronologie

f
Foști voluntari români în războiul pentru reîntregirea neamului, Arad, 8 iunie 1932. Fotografie, 12 x 17 cm; 30,5 x 21,5 cm. Text explicativ, pe passe-partout, verso: ”Foști voluntari români din războiul pentru reîntregirea neamului, adunați în fața Palatului Cultural Arad la 8 iunie 1932”. Atelier fotografic, dreapta, jos, pe passe-partout, cu negru: ”Foto Popa/ Arad”. Donație, Marușca Bojidar, 1968.
cronologie

f
Foștii voluntari din războiul pentru reîntregirea neamului cu ocazia decorării lor cu medalia ”Ferdinand I” cu spade, 8 iunie 1932, Arad. Fotografie, 9 x 14 cm. Atelier fotografic: ”Curticean, Arad” Donație, Marușca Bojidar, 1968.
cronologie

f
Foști voluntari de război, adunați în Piața Catedralei, în vederea decorării lor, Arad, 8 iunie 1932. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Donație, Marușca Bojidar, 1968.
cronologie

f
Un grup de voluntari români din războiul 1916-1918 după decorare, Arad, 8 iunie 1932. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 13,5 cm. Atelier fotografic: ”Curticean, Arad”. Achiziție, p.v. nr. 552/1969.
cronologie

f
Un grup de voluntari români din războiul 1916-1918 după decorare, Arad, 8 iunie 1932. Fotografie sepia (tip carte poștală), hârtie, 9 x 13,5 cm. Atelier fotografic: ”Curticean, Arad”. Achiziție, p.v. nr. 552/1969.
cronologie

f
Primii decorați cu Ordinul ”Ferdinand I”. Fotografie, 35,5 x 28,5 cm; 41,5 x 48 cm. Atelier fotografic, semnat dreapta sus, pe fotografie: ”Juliette, 1933, București”. 
Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 370/19.02.1995
cronologie

f
România, an I, 1938, nr. 184, 2 Decembrie 1938. Ziar, hârtie, 52,5 x 35 cm. Achiziție, Ionel Filipaș, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
cronologie

f
Medalie omagială, Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România, 1918–1968. Bronz, ștanțare, D: 7cm. Donaţie, Adriana Iercan, p.v. nr. 261/1.10.1997.
cronologie

f
Medalie omagială, Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România, 1918–1968. Bronz, ștanțare, D: 7cm. Donaţie, Adriana Iercan, p.v. nr. 261/1.10.1997.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”1 Decembrie 1918-1 Decembrie 1990”. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Achiziție, Emilian Valea, p.v. nr. 376/11.1994.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”1 Decembrie 1918-1 Decembrie 1990”. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Achiziție, Emilian Valea, p.v. nr. 376/11.1994.
cronologie

f
Medalie omagială Iuliu Maniu 1.XII.1918-1.XII.1993. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Achiziție, Emilian Valea, p.v. nr. 376/11.1994.
cronologie

f
Medalie omagială Iuliu Maniu 1.XII.1918-1.XII.1993. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Achiziție, Emilian Valea, p.v. nr. 376/11.1994.
cronologie

f
Medalie comemorativă ”Alba Iulia. 1918. 1 Decembrie 1993”. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, Vasile Stănilă, Arad, p.v. nr. 617/1.10.2009.
cronologie

f
Medalie comemorativă ”Alba Iulia. 1918. 1 Decembrie 1993”. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, Vasile Stănilă, Arad, p.v. nr. 617/1.10.2009.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”80 de ani de la Mare Unire, 1918-98”, Consiliul Județean Arad. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”80 de ani de la Mare Unire, 1918-98”, Consiliul Județean Arad. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
cronologie

f
Diplomă jubiliară ”80 de ani de la Marea Unire”, oferită Muzeului Judeţean Arad de PSD, 1998. Document, hârtie, 29 x 21 cm. Donație, Traian Moca, Arad, p.v. nr. 123/3.05.1999.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”A 80-a aniversare a Marii Uniri. 1918. Arad. 1998” Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, Traian Moca, Arad, p.v. nr. 123/3.05.1999.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”A 80-a aniversare a Marii Uniri. 1918. Arad. 1998” Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, Traian Moca, Arad, p.v. nr. 123/3.05.1999.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”90 de ani de la Marea Unire. Consiliul Județean Arad”. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, 2018.
cronologie

f
Medalie jubiliară ”90 de ani de la Marea Unire. Consiliul Județean Arad”. Metal, ștanțare, D: 6 cm. Donație, 2018.
cronologie

f
Arborele genealogic al familiei Goldiş. Document, hârtie, 41 x 33,5 cm. Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
Vasile Goldiș

f
Portretul bust al Vasile Goldiş, student la Viena. Fotografie, 10,5 x 6,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”ROSA JENIK”; pe spatele fotografiei: ”ROSA JENIK/Wien”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Portretul bust al Vasile Goldiş, student la Viena. Fotografie, 10,5 x 6,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos, cu negru: ”ROSA JENIK, Wien”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș în uniformă militară. Fotografie, 18 x 9 cm. Atelier fotografic, pe spatele fotografiei:”Goszleth István Fényképész, Budapest”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiş cu elevii din Caransebeș. Fotografie, 19 x 23 cm; 30,5 x 35 cm. Explicația, pe passe-partout, jos, scris olograf: ”V. Goldiș în mijlocul elevilor/săi din cursul IV ai școalei normale/confesionale române din Caransebeș/1888”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiş cu elevi şi profesori, Braşov, 1893. Fotografie, 20 x 25 cm; 31 x 35 cm. Explicația, pe passe-partout, jos, scris olograf: ”V. Goldiș cu clasa III liceală/de la liceul ortodox român din/Brașov în anul 1893./Alți profesori: 1. Mihai Popovici, 2. Pandeli Dima, 3. Director Ipolit Ilasievics, 4. Vasile Glodariu, 5. Dionisie Făgărășan”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
La redacția Gazeta Transilvaniei. Fotografie, 10,3 x 14 cm; 19,5 x 26cm. Explicația, pe passe-partout, jos, cu negru: ”La Redacția ”Gazeta Transilvaniei”/Vasile Goldiș, Sextil Pușcariu, Mihai Popovici și Procopiu Givulescu”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Grup de profesori împreună cu Vasile Goldiș celebrând instalarea Preasfinției Sale Episcopul Iosif Goldiș. Pe spate, scris olograf, numele profesorilor: ”dr. Augustin Bunea, prof. Brașov; Vasile Goldiș, prof. Brașov; Roman Ciorogariu, prof. teolog. Arad; Ioan Bunea, cand. adv.; Petru Truța, avocat Arad; Ioan Papp, preot militar Oradea Mare; Trifu Lugojan, prof. muzică Arad; Ioan Moldovan”, Viena (1899). Fotografie, 21 x 13 cm. Atelier fotografic, dreapta: ”Honisch/udvari fényképész/Akademiai Tag/Arad”. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
Vasile Goldiș

f
Grup de profesori împreună cu Vasile Goldiș celebrând instalarea Preasfinției Sale Episcopul Iosif Goldiș. Pe spate, scris olograf, numele profesorilor: ”dr. Augustin Bunea, prof. Brașov; Vasile Goldiș, prof. Brașov; Roman Ciorogariu, prof. teolog. Arad; Ioan Bunea, cand. adv.; Petru Truța, avocat Arad; Ioan Papp, preot militar Oradea Mare; Trifu Lugojan, prof. muzică Arad; Ioan Moldovan”, Viena (1899). Fotografie, 21 x 13 cm. Atelier fotografic, dreapta: ”Honisch/udvari fényképész/Akademiai Tag/Arad”. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Istoria Universală, vol. II, Librăria Ciucu, Brașov, 1893 Carte, hârtie, 22,5 x 14,5 cm. Achiziție, p.v. nr. 489/1976.
Vasile Goldiș

f
Diploma de numire a lui Vasile Goldiș ca membru ordinar al Asociației pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, 10 septembrie 1900. Cromolitografie, hârtie, 55 x 40 cm. Autor: ”INST. ART. JOS. DROTLEFF, SIBIU PROPR. PETRU DROTLEFF”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Ludovic Mangold, Istoria Ungariei pentru clasele secundare inferiore, școlele pedagogice și civile, tradusă de Vasile Goldiș, Editura Librăriei Ciucu, Brașov, 1901, 181 p. Carte, hârtie, 22,2 x 15,2 cm. Achiziție, I. Șerendan, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Lupta pentru naționalitate. Vorbirea rostită în Adunarea generală a congregațiunei comitatului Brașov, Tipografia Tribuna Poporului, Arad, 1901. Publicație, hârtie, 17 x 11,7 cm. Achiziție, Ana Filip, Arad, p.v. nr. 490/23.03.1976.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiş cu soția, Elena Luțai. Fotografie, 16,8 x11,6 cm; 22 x 15,5 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”H. Bloch. Magazin special de foto”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Elena Goldiș în costum popular, 1924. Fotografie (tip carte poștală), 13,5 x 8,3 cm. Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
Vasile Goldiș

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Constanța Bodea, Arad, 12 martie 1917. Document, hârtie, 22,5 x 14,5 cm. Donație, Dan Demșea, p.v. nr. 369/1997.
Vasile Goldiș

f
Serviciu de scris al lui Vasile Goldiş, compus din suport, două călimări, tampon sugativă, scrumieră. Suport (marmură): 25,8 x 34,5 x 3 cm; călimară (sticlă, metal):10 x 10,5 cm; tampon sugativă (metal, marmură): 8 x 14,3 cm; scrumieră (marmură) 12 x 12,3 x 4,5 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Vază aparținând lui Vasile Goldiș. Semicristal, fațetare, bizotare, 32 x 9 cm. Donație.
Vasile Goldiș

f
Șoim aparținând lui Vasile Goldiș. Porțelan, 40 x 16 cm. Donație.
Vasile Goldiș

f
Sfeşnic care a aparţinut lui Vasile Goldiş. Metal, 33 x 15 cm. Achiziție, Ioan Șipoș, p.v. nr. 628/15.03.1976.
Vasile Goldiș

f
Bombonieră ce a aparținut lui Vasile Goldiș. Metal, sticlă, 19 x 16,5 x 10 cm. Achiziție, Ioan Șipoș, p.v. nr. 628/15.03.1976.
Vasile Goldiș

f
Scrumiere folosite de Vasile Goldiș. Metal, 5 x 10,5 cm. Achiziție, Maria Luțai, p.v. nr. 408/25 martie 1981.
Vasile Goldiș

f
Scrumiere folosite de Vasile Goldiș. Metal, 5 x 10,5 cm. Achiziție, Maria Luțai, p.v. nr. 408/25 martie 1981.
Vasile Goldiș

f
Baston aparținând lui Vasile Goldiș. Lemn, 82 cm. Achiziție, p.v. nr. 1721/1.12.1975.
Vasile Goldiș

f
Fotoliu aparținând lui Vasile Goldiș. Mobilier, lemn, tapiserie, 105 x 78 x 70 cm. Achiziție, p.v. nr. 1721/1.12.1975.
Vasile Goldiș

f
Canapea stil Biedermeyer care a aparținut lui Vasile Goldiș. Lemn, textil, 100 x 171 x 20 cm. Achiziție, Szilard Agneta, Arad, p.v. nr. 1710/14.09.1976.
Vasile Goldiș

f
Masă stil Biedermeyer care a aparținut lui Vasile Goldiș. Lemn, 78,5 x 123 x 62,5 cm. Achiziție, Szilard Agneta, Arad, p.v. nr. 1710/14.09.1976.
Vasile Goldiș

f
Raft de bibliotecă al lui Vasile Goldiș . Lemn, 122 x 55 x 39 cm. Fond vechi
Vasile Goldiș

f
Scaun ce aparține lui Vasile Goldiș. Lemn, 84 x 61 x 42 cm. Fabrica: „JAKOB&JOSEF KOHN WIEN”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Scaune tapițate, stil Biedermeyer, care au aparținut lui Vasile Goldiș (6 buc.). Lemn, textil, 89 x 44 x 42 cm. Achiziție, Szilard Agneta, Arad, p.v. nr. 1710/14.09.1976.
Vasile Goldiș

f
Biroul lui Vasile Goldiș. Lemn, metal, 155 x 85 x 81 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
VASILE GOLDIȘ

f
Lampă de perete aparținând lui Vasile Goldiș. Metal, 19 x 17,5 x 20 cm. Achiziție, p.v. nr. 1721/1.12.1975.
Vasile Goldiș

f
Candelabru aparținând lui Vasile Goldiș. Cristal, metal, 157 x 52 cm. Achiziție, p.v. nr. 1721/1.12.1975.
Vasile Goldiș

f
Portret Vasile Goldiș. Ulei/pânză, 80 x 60 cm. Autor: Carol Wolff, semnat dreapta jos, cu roșu, ”Wolff”.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiş cu Leric Ioan. Fotografie, 16,5 x 11,5 cm; 26 x 21 cm. Explicația, pe passe-partout, jos, cu negru: ”Vasile Goldiș cu Leric Ioan, Românul bătut de jandarmii unguri la 1904”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
la mijloc: ”Vasile Goldiș între alegători, la Petriș. 1918”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș între alegători, la Petriș. Fotografie (tip carte poștală), 10,5 x 6,5 cm. Achiziție, p.v. nr. 1179/1970.
Vasile Goldiș

f
Portretul lui Vasile Goldiș. Ulei/pânză, 112 x 83,5 cm. Autor: Onisim Colta, semnat dreapta jos, cu roșu, ”Colta”. Transfer, C.J.C.E.S., 1979.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiş, Discursuri în preajma Unirii şi la Asociațiunea Culturală ”Astra”, Cultura Națională, București, 1928. Publicație, hârtie, 24,5 x 17,5 cm. Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
Vasile Goldiș

f
Festivitatea de sfințire a Căminului Cultural din Milova, în prezența lui Vasile Goldiș. Fotografie, 17 x 23 cm; 22 x 31 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Festivitatea de sfințire a Căminului Cultural din Milova, în prezența lui Vasile Goldiș. Fotografie, 17 x 23 cm; 22 x 31 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș și Ioan Suciu, pe canapea, 1920. Fotografie, 7 x 9,5 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6.04.1989.
Vasile Goldiș

f
Portretul lui Vasile Goldiș. Fotografie, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș, 15 x 11 cm. Achiziție, Ioan Șipoș, p.v. nr. 628/15.03.1976.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș și soția la înaugurarea Căminului Cultural, Seleuș (1923). Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Portretul bust al Vasile Goldiș. Fotografie, 8,5 x 5,5 cm. Donație, Maria Luțai, p.v. nr. 355/9.03.1976.
Vasile Goldiș

f
Portretul lui Vasile Goldiș. Fotografie sepia, 22,5 x 15,5 cm. Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
Vasile Goldiș

f
Adunarea eparhială din 1932 ținută în cinstea lui Vasile Goldiş la împlinirea a 70 de ani. Fotografie, 15,5 x 23,2 cm; 22 x 30 cm. Pe fotografie, sunt scrisul și semnătura olografe ale lui Vasile Goldiș, cu culoare verde. Pe passe-partout, e consemnat cu negru: ”Adunarea eparhială din 1932”. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Diploma de membru de onoare al ASTRA, acordată lui Vasile Goldiş, 1932. Cromolitografie, hârtie, 35 x 50 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Portretul bust Vasile Goldiș. Fotografie (tip carte poștală), 14 x 8,5 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Concordia din Arad, Arad, 1 noiembrie 1932, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș.  Publicație, hârtie, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Concordia din Arad, Arad, 1 noiembrie 1932, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș.  Publicație, hârtie, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Concordia din Arad, Arad, 1 noiembrie 1932, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș.  Publicație, hârtie, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Concordia din Arad, Arad, 1 noiembrie 1932, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș.  Publicație, hârtie, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Concordia din Arad, Arad, 1 noiembrie 1932, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș.  Publicație, hârtie, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș, Concordia din Arad, Arad, 1 noiembrie 1932, cu semnătura olografă a lui Vasile Goldiș.  Publicație, hârtie, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
Vasile Goldiș

f
Extras din revista Hotarul. Vasile Goldiș, Societatea Națiunilor și Unirea de la Alba Iulia, Arad, 24 noiembrie 1933. Publicație, hârtie, 31 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
Vasile Goldiș

f
Extras din revista Hotarul. Vasile Goldiș, Societatea Națiunilor și Unirea de la Alba Iulia, Arad, 24 noiembrie 1933. Publicație, hârtie, 31 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
Vasile Goldiș

f
MO 1040Necrologul lui Vasile Goldiș, expediat domnului Ioan Leric. Document, hârtie, 22 x 29 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Necrologul lui Vasile Goldiș, expediat domnului Ioan Leric. Document, hârtie, 22 x 29 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Invitație la funeraliile lui Vasile Goldiș, trimisă lui Ioan Leric. Document, hârtie, 10 x 16 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Necrolog privind moartea lui Vasile Goldiş 1934, trimis lui Ștefan Bogdan, protopopul Hălmagiului. Document, hârtie, 22 x 29 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 484/4.12.1996.
Vasile Goldiș

f
Necrolog privind moartea lui Vasile Goldiş 1934, trimis lui Ștefan Bogdan, protopopul Hălmagiului. Document, hârtie, 22 x 29 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 484/4.12.1996.
Vasile Goldiș

f
Invitaţie de participare la funeraliile naţionale ale lui Vasile Goldiş, trimisă doamnei Eugenia Pintiliescu. Document, hârtie, 10 x 16 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 484/4.12.1996.
Vasile Goldiș

f
Invitație la funeraliile lui Vasile Goldiș, adresată lui P. Bozgan, Arad, 10 februarie 1934. Document, hârtie, 10 x 16 cm. Achiziție, p.v. nr. 253/1991.
Vasile Goldiș

f
Scrisoare adresată de notarul din Căpruța lui Ioan Leric, din Dumbrăvița, Căpruța, 11 II 1934. Document, hârtie, 20,8 x 17 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Scrisoarea lui Caius Brediceanu, adresată văduvei lui Vasile Goldiș, Viena, 14 februarie 1934, 2 p. Document, hârtie, 24 x 14 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Scrisoarea lui Caius Brediceanu, adresată văduvei lui Vasile Goldiș, Viena, 14 februarie 1934, 2 p. Document, hârtie, 24 x 14 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Albumul funeraliilor lui Vasile Goldiş. Hârtie, 24,5 x 34,5 cm (fotografii mici: 8,5 x 10,5; fotografie mare: 17 x 22 cm/MO 4006/28; fotografie Vasile Goldiș:14 x 11,5 cm; sfințirea troiței: 9 x 14 cm). Achiziție, Eugenia Pintiliescu, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Album cu fotografii de la funeraliile lui Vasile Goldiș, 10 februarie 1934. Hârtie, 25 x 34,5cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Soldați la catafalcul lui Vasile Goldiș. Fotografie, 11,5 x 17 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș pe catafalc, în holul Palatului Cultural. Fotografie, 16,5 x 23 cm. Atelier fotografic: ”Eugen Sándor Jenő, Arad”. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Vasile Goldiș pe catafalc, în holul Palatului Cultural. Fotografie, 23 x 17,2 cm. Atelier fotografic: ”Eugen Sándor Jenő, Arad”. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Înmormântarea lui Vasile Goldiș, Arad. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”Eugen Sándor Jenő, Arad”. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Imagine cu înmormântarea lui Vasile Goldiș, trimisă domnului Leric Ioan. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”Eugen Sándor Jenő, Arad”. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Imagine cu înmormântarea lui Vasile Goldiș, trimisă domnului Leric Ioan. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”Eugen Sándor Jenő, Arad”. Achiziție, Traian Codrean, Arad, p.v. nr. 1181/1968.
Vasile Goldiș

f
Fragment din ziarul Ecoul despre moartea lui Vasile Goldiș, 11.02.1934, p. 1-2. Ziar, hârtie, 47 x 31 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 484/4.12.1996.
Vasile Goldiș

f
Fragment din ziarul Ecoul despre moartea lui Vasile Goldiș, 11.02.1934, p. 1-2. Ziar, hârtie, 47 x 31 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 484/4.12.1996.
Vasile Goldiș

f
Proces verbal al Primăriei Municipiului Arad, referitor la denumirea unei străzi ”Vasile Goldiș” Document, hârtie, 34 x 22 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Proces verbal al Primăriei Municipiului Arad, referitor la denumirea unei străzi ”Vasile Goldiș” Document, hârtie, 34 x 22 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Proces verbal al Primăriei Municipiului Arad, referitor la denumirea unei străzi ”Vasile Goldiș” Document, hârtie, 34 x 22 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Scrisoare a Primăriei Municipiului Cluj către Elena Goldiș, 23 martie 1934. Document, hârtie, 34 x 21,5 cm (dimensiune plic: 8,5 x 13 cm). Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Scrisoare a Primăriei Municipiului Cluj către Elena Goldiș, 23 martie 1934. Document, hârtie, 34 x 21,5 cm (dimensiune plic: 8,5 x 13 cm). Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Decizia Primăriei Municipiului Arad, privind amenajarea a două săli expoziționale închinate lui Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop, Arad, 31 august, 1934. Document, hârtie, 30,5 x 21 cm. Achiziție, M. Ioan, p.v. nr. 104/21.11.1981.
Vasile Goldiș

f
Ziarul Lumina tineretului, Arad, 1936, an III, nr. 22/1 noiembrie, p. 1-2. Publicație, hârtie, 31 x 24 cm. Donație, 1968.
Vasile Goldiș

f
Ziarul Lumina tineretului, Arad, 1936, an III, nr. 22/1 noiembrie, p. 1-2. Publicație, hârtie, 31 x 24 cm. Donație, 1968.
Vasile Goldiș

f
Ziarul Lumina tineretului, Arad, 1937, an IV, nr. 30/1 decembrie, p. 1. Publicație, hârtie, 31 x 24 cm. Donație, 1968.
Vasile Goldiș

f
Duplicat al Decretului pentru decernarea ordinului ”Coroana României” lui Vasile Goldiș. Document, hârtie, 36 x 24 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Brevet de decorare cu Ordinul ”Coroana României”, în grad de Mare Cruce, al lui Vasile Goldiş, București, 11 decembrie 1918. Document, hârtie, 34 x 23 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Ordinul ”Coroana României”, acordat lui Vasile Goldiş. Metal, email, textil (moar), 84 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Ordinul ”Coroana României”, acordat lui Vasile Goldiş. Metal, email, textil (moar), 84 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Adresa Ministerului Afacerilor Străine către Vasile Goldiş pentru eliberarea duplicatului decretului nr. 3626, din 11 decembrie 1918. Document, hârtie, 21 x 17 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Adresa Ministerului Cultelor și Artelor către Vasile Goldiş, prin care este înștiințat despre decizia Regelui de a-i conferi medalia ”Răsplata muncei pentru Biserică”, clasa I-a, 18 septembrie 1924.  Document, hârtie, 21 x 17 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Brevetul de decorare al lui Vasile Goldiş cu medalia ”Răsplata Muncei pentru Biserică” clasa I-a, București, 29 martie 1924. Document, hârtie, 35 x 21 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Regulamentul Ordinului ”Sfântului Grigore”, atribuit lui Vasile Goldiş. Publicație, hârtie, 34 x 24 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Ordinul ”Sfântul Grigore cel Mare”, acordat lui Vasile Goldiș. Metal, textil, 80 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Ordinul ”Sfântul Grigore cel Mare”, acordat lui Vasile Goldiș. Metal, textil, 80 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Brevet de decorare cu Ordinul ”Ferdinand I”, în grad de Mare Cruce, București, 8 mai 1933. Document, hârtie, 35,5 x 23,5 cm. Fond vechi.
Vasile Goldiș

f
Hotărârea Consiliului Local Arad privind conferirea titlului de ”Cetăţean de onoare”, post-mortem, lui Ștefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, 1998. Document înfoliat, hârtie, 28,5 x 21 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
Vasile Goldiș

f
Titlul de ”Cetăţean de onoare”, post-mortem, conferit de Consiliul local Arad lui Vasile Goldiş, 1998. Document înfoliat, hârtie, 28,5 x 21 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
Vasile Goldiș

f
Diploma de doctor în științe juridice universale a lui Ştefan Cicio Pop, Budapesta, 13.04.1889. Document, pergament, 46 x 63,5 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ştefan Cicio Pop cu soţia. Fotografie, 17 x 10,5 cm; 22 x 16 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ştefan Cicio Pop cu familia. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Tablou gobelin care a aparținut familiei lui Ştefan Cicio Pop. Lemn, textil, 56 x 63 cm. Achiziție, Irina Balla, Arad, p.v. nr. 1710/14.09.1976.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Vas rămas de la Ştefan Cicio Pop. Porțelan, 23 x 11 x 8 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Pat cu intarsie, decorat bogat, ridicat de la Castelul de la Conop. Lemn, metal, 40 x 182 cm; 115 x 103 cm. Naționalizare.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Pat cu intarsie, decorat bogat, ridicat de la Castelul de la Conop. Lemn, metal, 40 x 182 cm; 115 x 103 cm. Naționalizare.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Pat cu intarsie, decorat bogat, ridicat de la Castelul de la Conop. Lemn, metal, 40 x 182 cm; 115 x 103 cm. Naționalizare.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Portretul lui Ștefan Cicio Pop. Ulei/pânză, 75 x 57,5 cm. Autor: Carol Wolff.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Dimitrie Bogoş, Ştefan Cicio Pop, Ion Pelivan. Fotografie sepia, 16,5 x 21 cm; 22 x 31,5 cm. Semnat cu roșu, dreapta jos, pe passe-partout: ”Dimitrie Bogoș” Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Primirea nunțiului papal la Arad. Fotografie, 25 x 29,5 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ștefan Cicio Pop vorbind la dezvelirea plăcii comemorative de pe casa lui Ioan Rațiu. Turda, 18 august 1928. Fotografie, 12,5 x 17 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Sfințirea Troiței din Dealul Mitropoliei, București, 1928. Fotografie, 19 x 24 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Diferiţi politicieni la Madrid, printre ei Ştefan Cicio Pop. Fotografie, 14 x 17 cm; 22 x 30 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Diferiţi politicieni, Ştefan Cicio Pop. Fotografie, 17 x 23,5 cm; 21,5 x 30 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Stefan Cicio Pop vorbind în campanie electorală la Curtici. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Atelier fotografic, pe spate: ”Herczeg fotograf, Arad, Regina Maria, 18”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Corespondență Ștefan Cicio Pop. Familia Bologa, 1928. Fotografie (tip carte poștală), hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Conducerea P.N.Ț., în 1930. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Festivitățile P.N.Ț., la Conop. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Corespondența lui Ștefan Cicio Pop, Arad, 6 august 1930. Carte poștală francată, hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Corespondența lui Ștefan Cicio Pop, Arad, 6 august 1930. Carte poștală francată, hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Nicolae Titulescu, Ștefan Cicio Pop și alți politicieni, Arad, 1932. Fotografie (tip carte poștală), 13,5.x.8,5 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Personalități politice arădene, la conferința balcanică, Arad, 1932. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”Curticean fotograf, Arad”. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Festivitățile B.N.R. la Arad. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”H. Bloch Grand”. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Corespondență Ștefan Cicio Pop, 1934. Carte poștală francată, hârtie, 9,5 x 13,5 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Corespondență Ștefan Cicio Pop, 1934. Carte poștală francată, hârtie, 9,5 x 13,5 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Portret Ștefan Cicio Pop. Ulei/pânză, 80 x 59,5 cm. Autor: Iulian Toader, 1934; semnat dreapta jos, cu roșu, ”Toader I. ’934”. Achiziție, Ecaterina Anghelescu, p.v. nr. 370/12.10.1995.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Invitație la ceremonia funerară a lui Ștefan Cicio Pop. Arad, 19 februarie 1934. Imprimat, hârtie, 10 x 16 cm. Donație, Ion Voiticeanu, p.v. nr. 967/1976
ȘTEFAN CICIO POP

f
Înmormântarea lui Ștefan Cicio Pop. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Achiziție, Nelu Boșca, p.v. nr. 626/24.03.1978.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Coroana României”, în grad de Mare Cruce, aparținând lui Ștefan Cicio Pop. Metal, email, textil, 80 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Coroana României”, în grad de Mare Cruce, aparținând lui Ștefan Cicio Pop. Metal, textil, 80 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Brevet de decorare cu Ordinul ”Ferdinand I”, în grad de Mare Cruce, al lui Ştefan Cicio Pop, București, 12 iunie 1930. Document, hârtie, 34 x 23 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Ferdinand I”, în grad de Mare Cruce, aparținând lui Şefan Cicio Pop. Metal, email, textil, 77 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Ferdinand I”, în grad de Mare Cruce, aparținând lui Şefan Cicio Pop. Metal, textil, 77 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Ordinul ”Steaua României”, aparținând lui Ștefan Cicio Pop. Metal, email, textil, 82 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Ordinul ”Sfântul Grigore”, aparținând lui Ștefan Cicio Pop. Metal, email, textil, 78 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Ordinul ”Sfântul Grigore”, aparținând lui Ștefan Cicio Pop. Metal, email, textil, 78 cm. Fond vechi.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Titlul de ”Cetățean de onoare”, post-mortem, conferit de Consiliul Local Arad lui Ștefan Cicio Pop, 1998. Document, înfoliat, hârtie, 29 x 21 cm. Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Portret Hortensia Popp, poetă (prima soție a lui Ioan Suciu). Fotografie cu cusătură tricolor, hârtie, textil, 20 x 16 cm. În dreapta jos: ”Baroneasa Hortense Popp n. Pagubă”. Donație, Roza Mager, București, p.v. nr.253/30.06.1992.
IOAN SUCIU

f
Familia căpitanului Iordachie Roșca, Seliște, 15/27 mai 1888. Fotografie sepia, 12 x 17 cm. Datare, lateral stânga: ”Seliște, 15/27/1888 Maiu”; pe verso: ”Seliște 15 /Maiu 1888”, cu semnătura olografă a căpitanului ”Iordachie P. Roska Căpitanu”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Familia căpitanului Iordachie Roșca, Seliște, 15/27 mai 1888. Fotografie sepia, 12 x 17 cm. Datare, lateral stânga: ”Seliște, 15/27/1888 Maiu”; pe verso: ”Seliște 15 /Maiu 1888”, cu semnătura olografă a căpitanului ”Iordachie P. Roska Căpitanu”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Mihai Stănilă, străbunicul lui Viorel I. Suciu. Fotografie, 16 x 11,2 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”Julie Herter”; dreapta jos: ”Hermannstadt/Heltauergasse, N°. 53” Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
ȘTEFAN CICIO POP

f
Mihai Stănilă, străbunicul lui Viorel I. Suciu. Fotografie, 16 x 11,2 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”Julie Herter”; dreapta jos: ”Hermannstadt/Heltauergasse, N°. 53” Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, tânăr. Fotografie sepia, 14,5 x 10,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Soția lui Ioan Suciu, Maria, stând pe un fotoliu. Fotografie sepia, 11,5 x 8 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras matricular de căsătorie al lui Ioan Suciu cu Maria Roșca, 10 iunie 1941. Document, hârtie, 20 x 32 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, tânăr. Fotografie (tip carte poștală), 11x7 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Soția lui Ioan Suciu, Maria, portret bust. Fotografie sepia, 8 x 6,5cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu soția Maria și fiul Viorel. Fotografie, 6,5 x 11 cm Atelier fotografic, lateral stânga: ”Ruhm Ödon, Arad”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Viorel Suciu, 15 luni, Seliște, 1908. Fotografie, 17 x 11 cm. Atelier fotografic, pe față consemnarea: ”Viorel Suciu/Etate 15 luni/7/8 1908”, cu semnătura olografă: ”Roșca”; pe verso, scrisul și semnătura olografe: ”Luat în Seliște în 7/8. 1908/Iordachie Roșca, căpitan”. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Viorel Suciu, 15 luni, Seliște, 1908. Fotografie, 17 x 11 cm. Atelier fotografic, pe față consemnarea: ”Viorel Suciu/Etate 15 luni/7/8 1908”, cu semnătura olografă: ”Roșca”; pe verso, scrisul și semnătura olografe: ”Luat în Seliște în 7/8. 1908/Iordachie Roșca, căpitan”. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Viorel Iordachie Suciu copil, Arad, 1909. Fotografie, 16 x 7,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”WEISZ HÚGÓ/ARAD”; pe verso, atelier fotografic și consemnarea: ”Viorel Iordachie Suciu/Arad, 5 febr. n. 1909/în vârstă de 1 an 9 luni/iubitului bunic”. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Viorel Iordachie Suciu copil, Arad, 1909. Fotografie, 16 x 7,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”WEISZ HÚGÓ/ARAD”; pe verso, atelier fotografic și consemnarea: ”Viorel Iordachie Suciu/Arad, 5 febr. n. 1909/în vârstă de 1 an 9 luni/iubitului bunic”. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu Iordachie Roșca. Fotografie, 16 x 10 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Permis de trecere pentru Viorel Suciu și mama sa, Maria, 31 ianuare 1916. Document cu fotografie, în limba germană, hârtie, 17,8 x 10,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Permis de trecere pentru Viorel Suciu și mama sa, Maria, 31 ianuare 1916. Document cu fotografie, în limba germană, hârtie, 17,8 x 10,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu cei doi copii. Fotografie înrămată, 22 x 13 cm. Atelier fotografic: ”Keller Károly ucoda/Szenes/Budapesten V. Harminczad utca 4”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu cei doi copii. Fotografie înrămată, 22 x 13 cm. Atelier fotografic: ”Keller Károly ucoda/Szenes/Budapesten V. Harminczad utca 4”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu cei doi copii. Fotografie înrămată, 22 x 13 cm. Atelier fotografic: ”Keller Károly ucoda/Szenes/Budapesten V. Harminczad utca 4”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, în tinerețe. Fotografie, 57 x 72 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Fotografie de familie. Ioan Suciu cu cei doi frați și sora. Fotografie, 15 x 11 cm. Atelier fotografic, față, stânga jos: ”Halász Anna”; dreapta: ”Budapest”. Pe verso: ”Halász Anna, Budapest” și consemnarea: ”Victoria, 11 ani”. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Portretul Victoriei Suciu. Fotografie sepia, 10,5 x 7 cm. Atelier fotografic: ”Klapok Alajos/Aradon”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Victoria Suciu, în port de la Săliște. Fotografie, 67,5 x 53 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Iustin Suciu, fratele lui Ioan Suciu, Arad, 2 iulie, 1901. Fotografie, 20,5 x 13 cm. Atelier fotografic, față, stânga jos: ”Szántó”; dreapta jos: ”Temesvár/Belváros”. Datare, pe spate: ”Arad, ’901, VII. 2”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, 1909. Fotografie, 92 x 78,5 cm. Achiziție, Biserica Ortodoxă din Moroda, 1977.
IOAN SUCIU

f
Autoturismul lui Ioan Suciu. Fotografie, 6 x 8,2 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Portretul de tinerețe al lui Ioan Suciu, 1890. Fotografie, 24 x 16 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Fotografie de grup: rândul de sus, de la stânga: dr. Vasile Avramescu, dr. Ioan Suciu, Cimponeriu, înv. Bogoi Vasile, Marta Alexandru; rândul de jos, de la stânga: înv. Ioan Tuducescu, protopopul Procopie Givulescu, Melentie Suciu (tatăl lui I. Suciu) Fotografie, 17x25 cm Achiziție Ion Simion, Timișoara, P.V. 954/26 iunie 1981
IOAN SUCIU

f
Familia lui dr. Ioan Suciu, rândul de sus: Ovidiu Avramescu, Viorel I. Suciu, dr. Eugen Suciu, Aurel Avramescu; rândul de jos: dr. Vasile Avramescu, Victoria Avramescu, dr. Ioan Suciu, arhimandritul Iustin Suciu. Fotografie, 16,5 x 23 cm; 25 x 33,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos, pe passe-partout: ilizibil. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Fotografie de grup, de la stânga: dr. Vasile Avramescu, dr. Ioan Suciu, Iustin Suciu și soția lui V. Avramescu, stând pe scaun. Fotografie, 22 x 17 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”STEINTZ”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Portretul lui Ioan Suciu. Fotografie, 15 x 10,5 cm; 33 x 24 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu la Săliște, cu soția și soacra. Fotografie, hârtie, 5,5 x 5,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Fotografia proiectului de fațadă a casei Ioan Suciu, Arad, 1920. Fotografie, 7 x 10 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Reconstrucția casei lui Ioan Suciu, Arad, 1920. Fotografie, 6 x 6 cm. Atelier fotografic, pe verso: ”KUN OPTIC-FOTO ARAD”. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu la bătrânețe. Fotografie, 16,5 x 11 cm; 33 x 24 cm. Atelier fotografic, dreapta, pe passe-partout: ”Gárdi, Cluj”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu familia (4 fotografii). Fotografii lipte pe carton, 11,5 x 17 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu acasă, la țară. Fotografie, 6 x 6 cm Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu nepoata. Fotografie, 6 x 6 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu un grup de prieteni. Fotografie, 6 x 6 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Invitație adresată lui Ioan Suciu de a participa la recepția dată în cinstea decoraților cu Ordinul ”Ferdinand I”, 24 ianuarie 1932. Document, hârtie, 14 x 8,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu decorații, stând în picioare. Fotografie sepia (tip carte poștală), 13,5 x 8,5cm. În dreapta, jos, datată: ”Foto. 06. 927 Arad”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu la bătrânețe, cu decorații. Fotografie (tip carte poștală), 13,7 x 8,3 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu cu decorații, stând pe scaun. Fotografie (tip carte poștală), 13,5 x 8,5cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Telegramă de felicitare a Ministrului de Stat Gheorghe Crișan către Ioan Suciu, la împlinirea vârstei a 70 de ani de viață. Document, hârtie, 14 x 24 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Portretul lui Ioan Suciu. Fotografie, marmură, 11,5 x 7,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, vorbind în fața Palatul Cultural Arad, la înmormântarea lui Vasile Goldiș, 12 februarie 1934. Fotografie, 17 x 22 cm. Atelier fotografic, pe spate: ”Foto Popa, Arad”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu la înmormântarea lui Ștefan Cicio Pop, alături de Ion Mihalache și Iuliu Maniu. Fotografie, 6 x 8,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu la bătrânețe. Fotografie, 8,5 x 6 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Prezidiu (printre ei, Ioan Suciu), 1937. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu la bătrânețe, prezent la un eveniment. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 14 cm. Atelier fotografic, pe spate: ”Foto Popa, Arad”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Bastonul lui Ioan Suciu. Lemn, metal, sculptare, gravare, incizare, 88 cm. Pe bastonul din lemn, sunt prinse două plăcuțe: cu orașul ”KASSA” și ”MUKAĆEVO KLÁSTER”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Bastonul lui Ioan Suciu. Lemn, metal, sculptare, gravare, incizare, 88 cm. Pe bastonul din lemn, sunt prinse două plăcuțe: cu orașul ”KASSA” și ”MUKAĆEVO KLÁSTER”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Bastonul lui Ioan Suciu. Lemn, metal, sculptare, gravare, incizare, 88 cm. Pe bastonul din lemn, sunt prinse două plăcuțe: cu orașul ”KASSA” și ”MUKAĆEVO KLÁSTER”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Bastonul lui Ioan Suciu. Lemn, metal, sculptare, gravare, incizare, 88 cm. Pe bastonul din lemn, sunt prinse două plăcuțe: cu orașul ”KASSA” și ”MUKAĆEVO KLÁSTER”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Bastonul lui Ioan Suciu. Lemn, metal, sculptare, gravare, incizare, 88 cm. Pe bastonul din lemn, sunt prinse două plăcuțe: cu orașul ”KASSA” și ”MUKAĆEVO KLÁSTER”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Dulap mic de sufragerie. Lemn, sticlă, marmură roșie, 199 x 86 x 52 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Garnitura de birou a lui Ioan Suciu, formată din 6 piese, din care două figurine , una ”Beethoven” și una ”Mozart”, așezate pe o placă din marmură. Lemn, marmură, metal, textil; placa de marmură: 26 x 39 cm; călimara: 8 x 7 cm; figurine: 18 x 6 cm; tambur sugativă: 25 x 10 x 7,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Garnitura de birou a lui Ioan Suciu, formată din 6 piese, din care două figurine , una ”Beethoven” și una ”Mozart”, așezate pe o placă din marmură. Lemn, marmură, metal, textil; placa de marmură: 26 x 39 cm; călimara: 8 x 7 cm; figurine: 18 x 6 cm; tambur sugativă: 25 x 10 x 7,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Casetă metalică. Metal, 30 x 40 x 13 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Sonerie de cameră. Alamă, 12,5 x 10 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Pupitru. Lemn, textil, 44 x 51,5 x 34 cm. Achiziție Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Casetă mică din piele, cu motive ornamentale, formă semicilindrică, aparținând lui Ioan Suciu. Piele, lemn, 11 x 16 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Casetă mică din piele, cu motive ornamentale, formă semicilindrică, aparținând lui Ioan Suciu. Piele, lemn, 11 x 16 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Casetă mică din piele, cu motive ornamentale, formă semicilindrică, aparținând lui Ioan Suciu. Piele, lemn, 11 x 16 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Sfeșnic cu toartă, aparținând lui Ioan Suciu. Alamă, 11x 8 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981
IOAN SUCIU

f
Lampă de birou, din metal, suport picior, cu sticlă de formă alungită, aparținând lui Ioan Suciu. Metal, sticlă, 34 x 21 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Cestiunea română în Transilvania și Ungaria, replica junimii academice române din Transilvania și Ungaria, Sibiu, Institut Tipografic, 1892. Poartă ștampila dr. Ioan Suciu. Carte, hârtie, 25,2 x 18 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Nota dr. Ioan Suciu cu referiri la alegerile din plasa Ineu. Document, hârtie, 30 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Alex Marta către Ioan Suciu, Lipova, 26 februarie 1913. Document, hârtie, 22 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Alex Marta către Ioan Suciu, Lipova, 26 februarie 1913. Document, hârtie, 22 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Alex Marta către Ioan Suciu, Lipova, 26 februarie 1913. Document, hârtie, 22 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Alex Marta către Ioan Suciu, Lipova, 26 februarie 1913. Document, hârtie, 22 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Ioan Suciu, legată de participarea la viața politică, Arad, 22 iunie 1917. Document, hârtie, 14 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Ioan Suciu, legată de participarea la viața politică, Arad, 22 iunie 1917. Document, hârtie, 14 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Ioan Suciu, legată de participarea la viața politică, Arad, 22 iunie 1917. Document, hârtie, 14 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Ioan Suciu, legată de participarea la viața politică, Arad, 22 iunie 1917. Document, hârtie, 14 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu și Vasile Goldiș. Hârtie, 17 x 22 cm; 28 x 36 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă a lui Ioan Suciu către președintele Partidului Poporului, cerând demisia din partid, Cluj, 12 iulie 1927, emis de Decanul Biroului Avocaților Cluj. Documentul conține 6 file și este dactlografiat cu tuș albastru. Pe ultima filă stă scris ”Demis din Partidul Poporului”, semnătura ”I. Suciu”. Document, hârtie, 30 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă a lui Ioan Suciu către președintele Partidului Poporului, cerând demisia din partid, Cluj, 12 iulie 1927, emis de Decanul Biroului Avocaților Cluj. Documentul conține 6 file și este dactlografiat cu tuș albastru. Pe ultima filă stă scris ”Demis din Partidul Poporului”, semnătura ”I. Suciu”. Document, hârtie, 30 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă a lui Ioan Suciu către președintele Partidului Poporului, cerând demisia din partid, Cluj, 12 iulie 1927, emis de Decanul Biroului Avocaților Cluj. Documentul conține 6 file și este dactlografiat cu tuș albastru. Pe ultima filă stă scris ”Demis din Partidul Poporului”, semnătura ”I. Suciu”. Document, hârtie, 30 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă a lui Ioan Suciu către președintele Partidului Poporului, cerând demisia din partid, Cluj, 12 iulie 1927, emis de Decanul Biroului Avocaților Cluj. Documentul conține 6 file și este dactlografiat cu tuș albastru. Pe ultima filă stă scris ”Demis din Partidul Poporului”, semnătura ”I. Suciu”. Document, hârtie, 30 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă a lui Ioan Suciu către președintele Partidului Poporului, cerând demisia din partid, Cluj, 12 iulie 1927, emis de Decanul Biroului Avocaților Cluj. Documentul conține 6 file și este dactlografiat cu tuș albastru. Pe ultima filă stă scris ”Demis din Partidul Poporului”, semnătura ”I. Suciu”. Document, hârtie, 30 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, acte și documente, 1 decembrie 1918, 1928. Publicație, hârtie, 33 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Memoriu guravăienilor, Tipografia Fondul Cărților Funduare, Cluj, 1929. Publicație, hârtie, 19 x 12,5 cm. Achiziție, Ionel Filipaș, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978. FS 13: Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Carnet de identitate CFR, clasa I, cu fotografia lui Ioan Suciu. Document, hârtie, piele, 11,5 x 8cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Carnet de identitate CFR, clasa I, cu fotografia lui Ioan Suciu. Document, hârtie, piele, 11,5 x 8cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Carnet de identitate CFR, clasa I, cu fotografia lui Ioan Suciu. Document, hârtie, piele, 11,5 x 8cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Permis de liberă circulație CFR, clasa I, pentru deputatul Ioan Suciu. Document, hârtie, 6,5 x 10,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Permis de liberă circulație CFR, clasa I, pentru deputatul Ioan Suciu. Document, hârtie, 6,5 x 10,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Permis liberă circulație CFR, clasa I, pentru senatorul Ioan Suciu. Document, hârtie, 6,5 x 10,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Permis liberă circulație CFR, clasa I, pentru senatorul Ioan Suciu. Document, hârtie, 6,5 x 10,5 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu alături de Carol de Hohenzollern și alți prelați. Fotografie, 22 x 32 cm. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
IOAN SUCIU

f
Cartea de vizită a lui Ioan Suciu. Document, hârtie, 6 x 10,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampila lui Ioan Suciu ”DR. ION SUCIU. CLUJ/AVOCAT AL STATULUI”. Lemn, 8x5,5x1 cm Atelier: ”SOLE/Cluj-Kolozsvár”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampila lui Ioan Suciu ”DR. ION SUCIU. CLUJ/AVOCAT AL STATULUI”. Lemn, 8x5,5x1 cm Atelier: ”SOLE/Cluj-Kolozsvár”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampilă ”AVOCAT AL STATULUI DR. IOAN SUCIU CLUJ”. Lemn, 8 x 3,5 x 1 cm . Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampilă ”AVOCAT AL STATULUI DR. IOAN SUCIU CLUJ”. Lemn, 8 x 3,5 x 1 cm . Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampilă cu semnătura lui Ioan Suciu. Lemn, 8 x 8 x 1 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampila lui Ioan Suciu. Lemn, 6,5 x 4,3 x 2,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Ștampila lui Ioan Suciu. Lemn, 6,5 x 4,3 x 2,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Placă metalică ”Avocat Ioan Suciu”. Metal, 20,5 x 30,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Plăcuță de alamă ”Dr. Ioan Suciu”. Alamă, 4,5 x 12 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Pașaportul lui Ioan Suciu. Document cu fotografie, hârtie, 13,5 x 9 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Pașaportul lui Ioan Suciu. Document cu fotografie, hârtie, 13,5 x 9 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea dr. Iustin Ardelean, redactorul ziarului umoristic Vulturul ardelean, adresată dr. Ioan Suciu, Oradea, 10 noiembrie 1936. Document, hârtie, 25x15 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Scrisoarea dr. Iustin Ardelean, redactorul ziarului umoristic Vulturul ardelean, adresată dr. Ioan Suciu, Oradea, 10 noiembrie 1936. Document, hârtie, 25x15 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Adresa lui Ioan Suciu către ”Casina Română” din Chișineu-Criș, 29 septembrie 1937. Document, hârtie, 34 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Adresa lui Ioan Suciu către ”Casina Română” din Chișineu-Criș, 29 septembrie 1937. Document, hârtie, 34 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ioan Suciu, Ioan Suciu despre Mircea V. Stănescu, Tipografia Românească, Timișoara, 1939. Publicație, hârtie, 23 x 15 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Alexandru Marta ”Amintiri din prietenia mea cu dr. Ioan Suciu, fost ministru și apoi notar public la Chișineu Criș”, 5 martie 1961. (manuscris) Document, hârtie, 21 x 15 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Brevet de decorare cu Ordinul ”Coroana României”, în gradul de Ofițer, pentru dl. Ioan Suciu, șeful Serviciului contencios, Cluj, în Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Sinaia, 14 noiemvrie, 1922. Document, hârtie, 34 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Brevet de decorare cu Ordinul ”Steaua Românei”, în grad de Mare Ofițer, al lui Ioan Suciu, București, 17 mai 1929. Document, hârtie, 34 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Brevet de decorare cu medalia ”Răsplata Muncei pentru Biserică”, clasa I-a, emis la București de regele Mihai I, pentru Ioan Suciu, 22 februarie 1930. Document, hârtie, 34 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Diplomă de cetățean de onoare a comunei Șiștarovăț, acordată lui Ioan Suciu, Șiștarovăț, 14 decembrie 1932, cu sigiliu în ceară. Document, hârtie, 30 x 37 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Titlul de ”Cetăţean de onoare”, post-mortem, conferit de Consiliul Local Arad lui Ioan Suciu, 1998. Document înfoliat, hârtie, 21/28,5cm Donație, Natalia Dascăl, Arad, p.v. nr. 80/20.03.1999.
IOAN SUCIU

f
Necrolog anunțând moartea lui Ioan Suciu, 1939. Document, hârtie, 22 x 30 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Carte de impresii de la funeraliile lui Ioan Suciu. Document, hârtie, piele, 32 x 24,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Carte de impresii de la funeraliile lui Ioan Suciu. Document, hârtie, piele, 32 x 24,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la ”Uzinele de Fier și Domeniile din Reșița”, primită de Eugen Suciu, 13 martie 1939. Document, hârtie, 22 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Casa de Asigurări Sociale Timșoara, primită de Eugen Suciu, 13 martie 1939. Document, hârtie, 18 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. I. Onciu și soția, primită de Eugen Suciu, Timișoara, 13 martie 1939. Document, hârtie, 15 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. med. D. Por, 13 martie 1939. Document, hârtie, 7 x 10 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la ”Salvare”, Asociația Voluntară din Timișoara, primită de Eugen Suciu, 13 martie 1939. Document, hârtie, 33 x 20 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. I. Jovin, București, 14 martie 1939. Document, hârtie, 14,5 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. I. Jovin, București, 14 martie 1939. Document, hârtie, 14,5 x 21 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Iosif Sebestyén, Ineu, 14 martie 1939. Document, hârtie, 12 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Iosif Sebestyén, Ineu, 14 martie 1939. Document, hârtie, 12 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. ing. C. Miklósi, primită de Eugen Suciu, Timișoara, 14 martie 1939. Document, hârtie, 17 x 22 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ziarul Aradi Ujság cu un articol legat de moartea lu Ioan Suciu, Arad, 14 martie 1939. Publicație, hârtie, 40 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Ziarul Aradi Ujság cu un articol legat de moartea lu Ioan Suciu, Arad, 14 martie 1939. Publicație, hârtie, 40 x 24 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Rona din Timișoara, cu ocazia morții lui Suciu, 14 martie 1939. Document, hârtie, 22 x 16 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Aradi Közlonyi, legat de moarte lui Ioan Suciu, 15 martie 1939. Publicație, hârtie, 42 x 29 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Aradi Közlonyi, legat de moarte lui Ioan Suciu, 15 martie 1939. Publicație, hârtie, 42 x 29 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Biruința, relatând moartea lui Ioan Suciu, 15 martie 1939. Publicație, hârtie, 45 x 31,5cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Biruința, relatând moartea lui Ioan Suciu, 15 martie 1939. Publicație, hârtie, 45 x 31,5cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la O. Crîșmariu, primită de Eugen Suciu, Timișoara, 15 martie 1939. Document, hârtie, 21 x 17cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe din Timișoara, 15 martie 1939. Document, hârtie, 9 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Festivitati, 1939. Fotografie (tip carte poștală), 8,2 x 13,2 cm. Atelier fotografic, pe spate: ”Fotografie de reportaj/Fotograf Sándor Arad”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Festivități, 1939. Fotografie (tip carte poștală), 8,2 x 13,2 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Festivități, 1939. Fotografie (tip carte poștală), 8,2 x 13,2 cm. Atelier fotografic, pe spate: ”Fotografie de reportaj/Fotograf Sándor Arad”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Festivități, 1939. Fotografie, hârtie, 8,2 x 13,2 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Eșarfă tricoloră de la coroanele de la înmormântarea lui Ioan Suciu, 1939. Textil, 162 x 5,5 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26.06.1981.
IOAN SUCIU

f
Eșarfă tricoloră de la coroanele de la înmormântarea lui Ioan Suciu, cu textul: ”Marelui patriot dr. Ioan Suciu”. Mătase, 226 x 18 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Eșarfă tricoloră de la coroanele de la înmormântarea lui Ioan Suciu, cu textul: ”Marelui patriot dr. Ioan Suciu”. Mătase, 226 x 18 cm. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Friss Ujság, legat de înmormântarea lui Ioan Suciu, 16 martie 1939. Publicație, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Friss Ujság, legat de înmormântarea lui Ioan Suciu, 16 martie 1939. Publicație, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Ecoul cu un articol privind organizarea funeraliilor lui Ioan Suciu, 16 martie 1939. Publicație, hârtie, 45 x 31 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Ecoul cu un articol privind organizarea funeraliilor lui Ioan Suciu, 16 martie 1939. Publicație, hârtie, 45 x 31 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe din Timișoara, semnat ”Emil”, 16 martie 1939 Document, hârtie, 22 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Petru Hertilă, pensionar din Timișoara, 17 martie 1939. Document, hârtie, 20 x 15 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziar german, legat de moartea lui Ioan Suciu, 17 martie 1939. Publcație, hârtie, 50 x 32 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziar german, legat de moartea lui Ioan Suciu, 17 martie 1939. Publcație, hârtie, 50 x 32 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Hirlap, legat de moartea lui Ioan Suciu, 17 martie 1939. Publicație, hârtie, 42 x 29 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Aradi Ujság, cu un articol legat de moartea lui Ioan Suciu, 17 martie 1939. Publicație, hârtie, 41 x 27 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la pr. Nicolae Crîșmariu, primită de Eugen Suciu, Timișoara, 17 martie 1939. Document, hârtie, 21 x 17cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Nikolaus Reiser, Timișoara, 17 martie 1939. Document, hârtie, 15 x 23 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Mark, Timișoara, 17 martie 1939. Document, hârtie, 15 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Friss Ujság, legat de înmormântarea lui Ioan Suciu, 18 martie 1939. Publicație, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Friss Ujság, legat de înmormântarea lui Ioan Suciu, 18 martie 1939. Publicație, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Kovács Ernő, primită de Eugen Suciu, 18 martie 1939. Document, hârtie, 18x14 cm Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Gheorghe Ciongra, Timișoara, 18 martie 1939. Document, hârtie, 18 x 14 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Ernest Lénárt, Timișoara, 19 martie 1939. Document, hârtie, 22 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Știrea, cu articolul ”Dr. Ioan Suciu în Banat”, 23 martie 1939. Publicație, hârtie, 32 x 40 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Știrea, cu articolul ”Dr. Ioan Suciu în Banat”, 23 martie 1939. Publicație, hârtie, 32 x 40 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Timișoara, 24 martie 1939. Document, hârtie, 23 x 17 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Timișoara, 24 martie 1939. Document, hârtie, 22 x 15 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Adresă de condoleanțe la moartea lui Ioan Suciu, primite de Eugen Suciu de la redacția România. Document, hârtie, 14 x 23 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Domeniile Mocsonyi, primită de Eugen Suciu, 1939. Document, hârtie, 22 x 16 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la dr. Gropsion și familia, 1939. Document, hârtie, 6 x 10 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Helena și prof. Ioan Fodor, Timișoara, 1939. Document, hârtie, 7 x 11 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Helena și prof. Ioan Fodor, Timișoara, 1939. Document, hârtie, 7 x 11 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Notă de condoleanțe de la Helena și prof. Ioan Fodor, Timișoara, 1939. Document, hârtie, 7 x 11 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din registrul stării civile pentru morți, Chișineu-Criș, 4 aprilie 1939. Document, hârtie, 20 x 32 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Extras din ziarul Credința, cu articol omagiind activtitatea lui Ioan Suciu, 1941. Publicație, hârtie, 40 x 27 cm. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
IOAN SUCIU

f
Titlu de ”Cetățean de onoare post-mortem”, conferit de Consiliul Local Arad lui Iustin Marșieu, 1 decembrie 1998. Document, hârtie, 21 x 29 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 80/20.03.1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Hotărârea Consiliului Local Arad privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” lui Iustin Marșieu, 1998.Document, hârtie, 29 x 21 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 80/20.03.1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Ioan Robu, primul primar al Aradului după 1918. Pastel/carton, înrămat, 72 x 65 cm. Stânga jos, cu negru: semnătură indescifrabilă. Donație, p.v. nr. 2017/1.11.1984.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul Valeriei Robu, soția fostului primar al Aradului. Pastel/carton, înrămat, 76 x 59 cm. Dreapta jos, cu albastru: semnătură indescifrabilă; datat: ’923. Donație, p.v. nr. 2017/1.11.1984.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Episcopul Ioan Ignatie Papp. Stampă, cu semnătura episcopului, sub imagine, cu negru, în partea de jos, ”Episcopul Ioan I. Papp” (1903-1925), hârtie, 31 x 23 cm. Fond vechi.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ana, p.v. nr. 490/23.03.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Vorbirea Preasfinției Sale Episcop diecezan Ioan I. Papp, Tipografia diecezană greco-ortodoxă română, Arad, 1910, 15 p. Document, hârtie, 20,6 x 12,5 cm. Achiziție, Filip Ara, p.v. nr. 490/23.03.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Un grup împreună cu Roman Ciorogariu, Oradea, 1925. Fotografie, 16,2 x 22,5 cm. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Roman Ciorogariu cu militari la festivități (1928?). Fotografie, 22,2 x 16,5 cm. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Roman Ciorogariu, Al. Vaida Voevod și Ștefan Cicio Pop, la înmormântarea lui Aurel Lazăr, Oradea, 20 noiembrie 1930. Fotografie, 16,8 x 22,7 cm. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Octavian Goga cu Roman Ciorogariu, Oradea, 1930. Fotografie, 16,3 x 22 cm; stânga jos, cu negru: semnătura olografă a lui Octavian Goga. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Roman Ciorogariu în trăsură. Fotografie, 12 x 16,5 cm; 21x30 cm. Atelier fotografic: ”FOTO AMATOR/LEON VASILESCU”. Achiziție, Elena Izpravnic, Arad, p.v. nr. 626/24.03.1978.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul de bătrânețe al lui Roman Ciorogariu. Fotografie, 29 x 23 cm; 42 x 33,5 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 370/14.09.1995.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Clopoțel folosit de Roman Ciorogariu în reședința episcopală de la Oradea. Metal, 9 x 6 cm. Donație, Adriana Iercan, p.v. nr. 261/1.10.1947.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Arhimandritul Filaret Musta. Fotografie, 11x7 cm. Atelier fotografic: stânga jos: „R. Kofsyna”, dreapta jos: „Lugos”. Achiziție, p.v. nr. 1179/1970
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Arhimandritul Musta . Fotografie, 16,3x11 cm. Atelier fotografic: stânga jos: inițiala „J”; dreapta jos: J. Jérôme, Karánsebes . Achiziție, P.V. 1134/1970.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Arhimandritul Filaret Musta. Fotografie, 10,5x6,3, 1900?. Atelier fotografic: I. Férôme, Caransebeș. Donație, Ștefan Crișan, 6 aprilie 1989.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Aurel Sebeșan, student teolog, Arad, Arad, 26 octombrie 1911. Fotografie (tip carte poștală), 9x14 cm. Donație, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Aurel Sebeșan, student teolog, Arad, Arad, 26 octombrie 1911. Fotografie (tip carte poștală), 9x14 cm. Donație, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de teologi, între care și Aurel Sebeșan, Toracul Mare, 20 iulie 1912. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9x14 cm. Achiziție, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de teologi, între care și Aurel Sebeșan, Toracul Mare, 20 iulie 1912. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9x14 cm. Achiziție, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de teologi din Brad, între care Aurel Sebeșan, Arad, 7 iunie 1912. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9x14 cm. Achiziție, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de teologi din Brad, între care Aurel Sebeșan, Arad, 7 iunie 1912. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9x14 cm. Achiziție, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Aurel Sebeșan, student teolog, Arad, 1912. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9x14 cm. Donație, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Aurel Sebeșan, student teolog, Arad, 1912. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9x14 cm. Donație, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Aurel Sebeșan, Sibiu, 1915. Fotografie, 6,2x10,5 cm. Atelier fotografic: dreapta jos: „HOF-PHOTOGRAPH/Emil Fischer/Hermanstadt” . Donație, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Preotul Aurel Sebeșan, fost delegat la Alba Iulia. Fotografie, cu semnătura olografă, 14x9 cm. Atelier fotografic: pe spate: „Foto Popa, Arad”. Donație, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de absolvenți cu cadre didactice. Aurel Sebeșan (rândul I, al doilea), 1934. Fotografie (tip carte poștală), 9x14 cm. Atelier fotografic: pe spate: „Primul Institut de Artă Fotografică, Dlujanski, Alba Iulia”. Achiziție, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Aurel Sebeșan cu soția. Fotografie (tip carte poștală), 9x14 cm. Donație, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Familia lui Damian Sebeșan cu soția, Aurel Sebeșan cu soția și nepoatele. Fotografie sepia, 17,5x23,5 cm. Donație, Maricuț Olimpia, P.V. 427/1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul preotului profesor Romul Nestor. Fotografie, 15x11 cm; 24,5x33 cm. Atelier foto: dreapta jos pe passe-partout: „STOJKOVITS și BÉKÉS- ARAD”. Donație, Dan Demșea, Arad, P.V. 11/1987.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul protopopului Traian Vățian. Fotografie, 8,5 x 6,5 cm. Achiziție, familia Dreucean, 2009.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul protopopului Traian Vățian. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 6,5 cm. Achiziție, familia Dreucean, 2009.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul protopopului Traian Vățian. Fotografie, 14 x 9 cm. Achiziție, familia Dreucean, 2009.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Nicolae Cristea alături de cadrele didactice de la Școala Normală Pedagogică (1930). Fotografie sepia, 17x23 cm; 24,5x32,5 cm . Donație Filaret Cristea, P.V. 683/27.03.2006.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup cadre didactice pe treptele Palatului Cultural (Vasile Goldiş, Nicolae Cristea, etc.). Fotografie, 16,2x22,5 cm; 25x31 cm . Atelier fotografic: dreapta jos, pe passe-partout: „Figus István/FÉNYKÉPÉSZ-ÚJ-ARAD”. Donație Filaret Cristea, P.V. 683/27.03.2006.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
N Cristea şi G. Petrovici alături de un grup de învăţători. Fotografie, 17x23 cm; 30x35 cm. Atelier Fotografic: dreapta jos, pe passe-partout: „FOTO-COMETA/PANAITE POPA”. Donație Natalia Dascăl, Arad, P.V. 80/20.03.1999.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ioan Silviu Tomuția alături de camarazii din armată. Fotografie (tip carte poștală), 13,8x8,8 cm. Atelier fotografic: dreapta jos: „Stojkovits és Békés, Arad” . Achiziție, Familia Dreucean, Arad, P.V. 28.04.2008.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Bilet de identitate emis de Regimentul 108 Infanterie pentru stegarul Ioan Silviu Tomuția (2 file). Document, Hârtie, 11,5x7,4 cm . Achiziție, Familia Dreucean, Arad, P.V. 28.04.2008.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Bilet de identitate emis de Regimentul 108 Infanterie pentru stegarul Ioan Silviu Tomuția (2 file). Document, Hârtie, 11,5x7,4 cm . Achiziție, Familia Dreucean, Arad, P.V. 28.04.2008.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ioan Silviu Tomuția cu soția (1915). Fotografie, 16x10,5 cm. Atelier fotografic: dreapta jos: Stojkovits és Békés, Arad . Achiziție, Familia Dreucean, Arad, P.V. 28.04.2008.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Legitimație de călătorie CFR pe numele lui Ioan Silviu Tomuția. Document, piele, hârtie, 11,5x7,5 cm; 11,5x15,5 cm. Achiziție, Familia Dreucean, Arad, P.V. 28.04.2008.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Iuliu Onu (1.01.1881-23.02.1959), învățător din Lipova, delegat la Alba Iulia, 1918. Fotografie, 16,5 x 11 cm. Atelier fotografic, pe față, stânga jos: ”Heiman Zs.”, dreapta jos: ”LIPPA”; pe spate, stânga jos: ”1903 /23 julius”. Donație dela fiica lui, Viorica, p.v. nr. 792/1988.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Pavel Dîrlea, căpitan pe frontul italian. Fotografie sepia, 13,5 x 8,7 cm. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Profesorul Traian Mager, Arad, 1933. Fotografie (tip carte poștală), 13,5 x 8,5 cm. Atelier fotografic: ”Fehér foto, Arad”. Donație, Mager Grațian, p.v. nr. 603/1989.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Garda Națională din Hălmagiu. Document, Hârtie, 16 x 9,5 cm. Donație.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Traian Mager, Ținutul Hălmagiului, vol. I, Tipografia Diecezană Arad, Arad, 1938. Carte, Hârtie, 21,5 x 15 cm. Achiziție, Caius Lepa, p.v. nr. 1710/14.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Traian Mager, Ținutul Hălmagiului, vol. II, Tipografia Diecezană Arad, Arad, 1938. Carte, Hârtie, 21,5 x 15 cm. Achiziție, Caius Lepa, p.v. nr. 1710/14.09.1976
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Traian Mager, Ținutul Hălmagiului, vol. III, Tipografia Diecezană Arad, Arad, 1938. Carte, Hârtie, 21,5 x 15 cm. Achiziție, Caius Lepa, p.v. nr. 1710/14.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Traian Mager, Ținutul Hălmagiului, vol. IV, Tipografia Diecezană Arad, Arad, 1938. Carte, Hârtie, 21,5 x 15 cm. Donație, Cornea Gheorghe, p.v. nr. 16.12.1998.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Vichentie Cătană. Fotografie, Hârtie, 13 x 8,5 cm. Donație.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Gheorghe Pop de Băsești. Fotografie, 26 x 15,5 cm. Atelier fotografic, dreapta mijloc, cu negru pe passe-partout: ”Emil Fischer/Hermannstadt”. Donație, Lucia Ioan, Timișoara; donație, Ovidiu Avramescu, București, 1981.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Teodor Mihali, stând pe scaun. Litografie, 24,5 x 18 cm. Stânga jos: Tipografia ”Concordia” Arad; în mijloc: ”Dr. Teodor Mihali”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Teodor Mihali, stând în picioare. Fotografie sepia, 19 x 11 cm. Atelier fotografic, stânga jos: ”Emil Ficher/Hoffotograf/Hermannstadt”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Teodor Mihali. Fotografie, 21,5 x 12 cm. Atelier fotografic, stânga jos: ”Goszleth és Fia/FÉNYKÉPÉSZEK”; dreapta jos: ”BUDAPEST-KRISTÓFÜTÉR 3 Sz.”; pe verso: atelierul fotografic Achiziție, p.v. nr. 1134/1970.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul Adrianei Ispravnic, delegată la Alba Iulia din partea Reuniunii Femeilor Române din Arad . Ulei/pânză, 78 x 70 cm. Autor: semnat dreapta jos, cu verde, „Dobrovici”. Donație, Rodica Țabic și Adriana Popescu, 2018.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Sever Ispravnic, delegat la Adunarea de la Alba Iulia. Ulei/pânză, 78 x 70 cm. Autor: semnat dreapta jos, cu negru, „Frederick Balla”. Donație, Rodica Țabic și Adriana Popescu, 2018.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Adriana Ispravnic în costum popular. Carte poștala sepia, 13,5 x 8,5 cm Pe verso, timbru verde (ilizibil), stampila posta 911-FEB 22-E8, scrisul olograf Te sărută Adri/Domnei Silvia Ispravnic/Kurtics. Atelier fotografic: drepta jos: Weisz Hugo/Arad. Donație, Rodica Țabic și Adriana Popescu, 2018.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Sever și Adriana Ispravnic, tineri. Fotografie, 20,5 x 10,5 cm . . Pe verso este ”LOGO” ul fotografului Weisz Hugo, în stil Secession, cu adresa Arad, Forray Utca 1. Atelier fotografic: „Weisz Hugo/Fényképész/Arad”. Donație, Rodica Țabic și Adriana Popescu, 2018.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Sever Marius și Letiția, cei doi copii ai familiei Ispravnic. Fotografie, 13,5 x 8,5 cm. Atelier fotografic: drepta jos: „Weisz Hugo/Arad”. Donație, Rodica Țabic și Adriana Popescu, 2018.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Letiția (Tiți) și Romulus Ioanovici tineri. Fotografie, 21 x 16,3 cm; 30,3 x 22,8 cm. Pe passe-partout scrisul olograf: ”Scumpilor noștri Părinți/cu dragoste și stimă/Tiți și Romulus/Arad 1920”. Atelier fotografic, dreapta jos, pe fotografie: ”Steintzer Dezsö/ARAD”. Donație, Rodica Țabic și Adriana Popescu, 2018.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul avocatului Traian Șincai, delegat la Alba Iulia pentru orașul Vinga. Fotografie sepia, 34,5 x 25,3 cm. Atelier fotografic, pe passe-partout, stânga, mijloc, cu maro: ”Sándor fotograf/Arad”. Donație, Eleonora Caba, fiica lui Traian Șincai, p.v. nr. 794/1989.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de ofițeri din Primul Război Mondial. Romulus Rîmbaș este al treilea, de la stânga la dreapta, în rândul de sus. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 13 cm. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Interiorul unui hangar din Primul Război Mondial. Romulus Rîmbaș flancat de doi colegi. Fotografie (tip carte poștală), 14 x 9 cm. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Grup de civili cu Romulus Rîmbaș, militar în 1918. Fotografie sepia (tip carte poștală), 13 x 9 cm. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Avocatul Romul Rîmbaș, delegat la Alba Iulia (10 iunie 1928). Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”ESSER FOTOS”. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Avocatul Romul Rîmbaș, delegat la Alba Iulia (10 iunie 1928). Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”ESSER FOTOS”. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnet de identitate dr. Romul Rîmbaș, membru al Uniunii Avocaților din România,Arad, 5 martie 1937. Document, hârtie, piele, 7 x 10 cm. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnet de identitate dr. Romul Rîmbaș, membru al Uniunii Avocaților din România,Arad, 5 martie 1937. Document, hârtie, piele, 7 x 10 cm. Donație, Nadia Rîmbaș, Sibiu, p.v. nr.18/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul avocatului Aurel Crișan, prefect al Aradul (1920), delegat de drept la Alba Iulia. Fotografie în medalion, decupată, 5 x 4,7 cm. Donație, Dan Demșea, p.v. nr. 11/15. X. 1987.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul avocatului Aurel Crișan, prefect al Aradul (1920), delegat de drept la Alba Iulia. Fotografie în medalion, decupată, 5 x 4,7 cm. Donație, Dan Demșea, p.v. nr. 11/15. X. 1987.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul avocatului Ivan Băneșiu (5.06.1897, Turnu – 20.12.1979, Arad), comandant al Gărzii Naționale din Detașamentul de Pază al Frontierei Ardealului Eliberat, noiembrie 1925. Fotografie (tip carte poștală), 8,2 x 13,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”S. Dezső, Arad”. Donație, Nadia Păsculin, Arad, p.v. nr. 81/12.03.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnetul de student al lui Emil Monția, Cluj, 1902. Document, Hârtie, piele, 22 x 13 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnetul de student al lui Emil Monția, Cluj, 1902. Document, Hârtie, piele, 22 x 13 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnetul de student al lui Emil Monția, Cluj, 1902. Document, Hârtie, piele, 22 x 13 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Emil Monția în uniformă militară austro-ungară. Fotografie, 11 x 7 cm. Datare, pe spate: ”Pola, 21.12.1903”. Achiziție, 1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Emil Monția, Arad, 21 decembrie 1928 . Document, Hârtie, 23 x 17 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Emil Monția, Arad, 21 decembrie 1928 . Document, Hârtie, 23 x 17 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu medalia Ferdinand I cu spade pe panglică Căpitanului Emil Monția, din Regimentul 1 Căi Ferate, București, 4 decembrie, 1931. Document, Hârtie, 36 x 24 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, P.V. 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnet de membru al Uniunii Compozitorilor, București, ianuarie, 1950. Document, Hârtie, piele, 9 x 7 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Familia Monția, Șicula, 11.01.1966. Fotografie, 20,5 x 25 cm. Atelier fotografic: dreapta jos, Kossak I., Arad. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, P.V. 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carte poștală adresată parohului Iustin Monția de către Emil Monția, Chvalinsk (Rusia),18 septembrie/1 octombrie 1916. Document, Hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție PV 1582/27.10.1969, Octavian Monția (Șicula).
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carte poștală adresată parohului Iustin Monția de către Emil Monția, Chvalinsk (Rusia),18 septembrie/1 octombrie 1916. Document, Hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție PV 1582/27.10.1969, Octavian Monția (Șicula).
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Corespondență lui Emil Monția. Carte poștală adresată parohului Iustin Monția de către Emil Monția, Zarizin (Rusia),16/29 decembrie 1916. Document, Hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Corespondență lui Emil Monția. Carte poștală adresată parohului Iustin Monția de către Emil Monția, Zarizin (Rusia),16/29 decembrie 1916. Document, Hârtie, 9 x 14 cm. Achiziție, Moștenitorii lui Emil Monția, PV 221/24.03.1966.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Iustin Monția, Arad, 23 februarie 1922. Document, Hârtie, 20 x 15 cm. Achiziție PV 1582/27.10.1969, Octavian Monția (Șicula).
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Scrisoarea lui Vasile Goldiș către Iustin Monția, Arad, 23 februarie 1922. Document, Hârtie, 20 x 15 cm. Achiziție PV 1582/27.10.1969, Octavian Monția (Șicula).
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul bust al lui Gheorghe Popovici. Fotografie, 9 x 6 cm. Atelier fotografic, stânga mijloc, pe passe-partout: ”NASCHITZ L.FÉNYKÉPÉSZ LUGOS”. Achiziție, Ion Simion, Timișoara, p.v. nr. 954/26 iunie 1981.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Dr. Gheorghe Popoviciu, participant, ca student, la Alba Iulia, 1 decembrie 1918. Fotografie, sepia, 8,3 x 10,5 cm. Atelier fotografic, stânga jos: ”HEINRICH LANG/KRONSTADT”. Donație, Milinca Columbanu, p.v. nr. 18/12.04.1992
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul medicului dr. Gheorghe Popoviciu. Fotografie (tip carte poștală), 13,3x8,5 cm. Donație, Milinca Columbanu, P.V. 18/12.04.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Necrologul lui dr. Gheorghe Popoviciu (1895-1946). Document, hârtie, 22,5x30 cm. Donație, Milinca Columbanu, P.V. 18/12.04.1992.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Sava Raicu în clasa a IV-a (1876-1877) la Școala Comunală Civilă de Băieți Arad. Fotografie sepia, cu explicație, 25 x 32,5 cm. Fond vechi.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Sava Raicu. Ulei/pânză, lipită pe carton, 50 x 34,5 cm. Autor: Carol Wolff, semnat dreapta, mijloc, cu maro, ”Wolff”. Achiziție, Margareta Raicu, Arad, 1977.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul Elenei Raicu, soția lui Sava Raicu. Ulei/pânză, lipită pe carton, 49,5 x 34,3 cm. Autor: Carol Wolff, semnat dreapta, mijloc, cu roșu, ”Wolff”. Achiziție, Margareta Raicu, Arad, 1977.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Sever Bocu. Ulei/pânză, 68 x 48 cm. Autor: L.T. Oliver, semnat dreapta jos, cu portocaliu, ”L.T. Oliver”. Naționalizare, 20.05.1957.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Diplomă de cetățean de onoare, conferită de orașul Timișoara deputatului Sever Bocu, fost ministru al Banatului, Timișoara, 12 august 1933. Document, hârtie, 59,5 x 76 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 370/19.09.1995.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Sever Bocu. Fotografie sepia, 50 x 40,5 cm (37 x 28 cm). Atelier fotografic: ”Julietta”, București. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 370/19.09.1995.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Marilina Bocu, soția lui Sever Bocu. Fotografie color, 38 x 26,5 cm (25 x 20 cm). Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 370/19.09.1995.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Sever Bocu cu Regina Maria. Fotografie, 19 x 24 cm. Atelier fotografic,dreapta jos: ”Foto Louvru/‘929” Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 370/19.09.1995.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Valeriu Braniște. Fotografie, 16,5 x 10,5 cm; dreapta jos, pe fotografie: semnătura olografă a lui Valeriu Braniște. Atelier fotografic, stânga jos, sub fotografie: ”L. Adler”; dreapta jos: ”BRAȘOV”. Achiziție, p.v. nr. 1134/1970.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Antoniu II Mocioni. Ulei/pânză, 112,5 x 74 cm. Autor: semnat dreapta jos, cu roșu, „Gergely Imre”, 1912. Naționalizare.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul generalului Alexandru Vlad. Fotografie, 14 x 9 cm. Donație.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Generalul Vasile Barbu. Fotografie (tip carte poștală), 14 x 9 cm. Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
General-maior Vasile Barbu Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate textul: ”Dșoarei Rica/de la Barbu Vasile”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
General-maior Vasile Barbu. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, textul: ”Dsoarei Rica Chistof, Topánfalva”. Text, scris olograf, Vasile Barbu: ”26/7. 1916/Aici suntem adunați la serviciul/ divin în 14 iulie 1916 la aniversarea/zilei a 50 dela lupta glorioasă a ... la Bisku.../Cu drag/Barbu Vasile”. Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
General-maior Vasile Barbu. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe spate, textul: ”Dsoarei Rica Chistof, Topánfalva”. Text, scris olograf, Vasile Barbu: ”26/7. 1916/Aici suntem adunați la serviciul/ divin în 14 iulie 1916 la aniversarea/zilei a 50 dela lupta glorioasă a ... la Bisku.../Cu drag/Barbu Vasile”. Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Generalul Vasile Barbu pe front. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Generalul Vasile Barbu pe front. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Generalul Vasile Barbu pe frontul italian. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe verso: ”20/10. 1916/ Dșoarei Ancuța de la Barbu Vasile”. Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Generalul Vasile Barbu pe front. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe verso, textul olograf al lui V. Barbu: ”Preotul citește liturghia/ Regimentul e de toții .../în frunte./Cu drag Barbu Vasile”. Adresată ”Dșoarei Ancuța C. Pop/ Topánfalva/ Ung.” Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Generalul Vasile Barbu pe front. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe verso, textul olograf al lui V. Barbu: ”Preotul citește liturghia/ Regimentul e de toții .../în frunte./Cu drag Barbu Vasile”. Adresată ”Dșoarei Ancuța C. Pop/ Topánfalva/ Ung.” Atelier fotografic: ”Adler és Fia, Brassó”. Donație, p.v. nr. 1809/28.09.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Constituirea Gărzii Naționale a Marinarilor de la Pola, noiembrie 1918. La mijloc, cu eșarfă tricoloră, este Valeriu Șeredan, iar la stânga lui, Caius Brediceanu. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Achiziție, Traian Codrean, Arad, 1968.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Valeriu Șeredan, Garda Națională Română a Marinarilor și Descompunerea marinei austro-ungare, Librăria Pavel Suru, București, 1922. Publicație, hârtie, 23 x 15,5 cm. Achiziție, Iustin Șeredan, p.v. nr. 1181/1968.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Valeriu Șeredan. Fotografie, 13,5 x 10,5 cm. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1765/1969.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Mama lui Valeriu Șeredan, 1890. Fotografie, 18x11,5 cm. Donație, p.v. nr. 231/25.08.1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Valeriu Șeredan, sora Emilia și mama lor, Arad, 1914. Fotografie (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Atelier fotografic: ”Stojkovits és Békés, Arad”. Donație, p.v. nr. 231/25.08.1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Valeriu Șeredan, sora sa Emilia și mama lor, Arad, 1916 Fotografie (tip carte poștală), 8,4 x 13,2 cm. Atelier fotografic: ”Stojkovits és Békés, Arad”. Achiziție Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1765/1969.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Valeriu Șeredan, sora Emilia și mama lor, 1917. Fotografie (tip carte poștală), 8,4 x 13,2 cm. Explicația pe spate: ”Mama, Valer și Emilia. Fotografiați în 1917”, cu semnătura olografă a lui Iustin Șeredan. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 484/4.12.1996.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Șeredan Valeriu Ioan cu soția și copiii. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Pe spate, consemnarea: ”Șeredan Valeriu Ioan cu soția Henriette, fiica Eva și fiul Mircea Teodor. Soția născută Schott von Schorffenstein”. Donație, p.v. nr. 231/25.08.1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Șeredan Valeriu Ioan cu soția și copiii. Fotografie (tip carte poștală), 8,5 x 13,5 cm. Pe spate, consemnarea: ”Șeredan Valeriu Ioan cu soția Henriette, fiica Eva și fiul Mircea Teodor. Soția născută Schott von Schorffenstein”. Donație, p.v. nr. 231/25.08.1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Părinții lui Valeriu Șeredan. Fotografie sepia (tip carte poștală), 13,5 x 8,5 cm. Donație, p.v. nr. 231/25.08.1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Necrologul lui Valeriu Șederan, 24. 06. 1963. Document, hârtie, 22,5x29 cm. Donație, p.v. nr. 231/25.08.1991.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Iustin Șeredan. 1918. Fotografie, 13,5 x 8 cm. Pe spate, explicația: ”Fotografiat în 1918”; cu semnătura olografă a lui Iustin Șeredan; cu verde, explicația: ”Pe frontul italian 1918 în rezerva armatei VI în Vittorio (Italia)”. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1765/1969.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Iustin Șeredan. 1918. Fotografie, 13,5 x 8 cm. Pe spate, explicația: ”Fotografiat în 1918”; cu semnătura olografă a lui Iustin Șeredan; cu verde, explicația: ”Pe frontul italian 1918 în rezerva armatei VI în Vittorio (Italia)”. Achiziție, Iustin Șeredan, Arad, p.v. nr. 1765/1969.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevetul de decorare al sublocotenentului Iustin Șeredan, din Regimentul 105 Infanterie, cu ”Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918”, fără barete, 25 martie 1926. Document, hârtie, 31 x 20 cm. Donație, Gheorghe Florescu, 1975.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevetul de înălțare în gradul de căpitan al locotenentului Iustin Șeredan, 15 decembrie 1930. Document, hârtie, 31 x 20 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 484/4.12.1996.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu Ordinul ”Coroana României”, în grad de cavaler al căpitanului Iustin Șeredan, din Regimentul ”Matei Basarab”, 9 mai 1935, dat de Carol al II-lea, semnat de N. Titulescu, ministrul Afacerilor Străine. Document, hârtie, 30,7 x 20,7cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 484/4.12.1996.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carte de identitate CFR pe numele maiorului Iustin Șeredan, ofițer activ, cu fotografie, 1941-1942. Document, hârtie, metal, 8 x 12 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 484/4.12.1996.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carte de identitate CFR pe numele maiorului Iustin Șeredan, ofițer activ, cu fotografie, 1941-1942. Document, hârtie, metal, 8 x 12 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 484/4.12.1996.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevetul de decorare ”Semnul Onorific pentru serviciul militar de 25 de ani ca ofițer activ”, acordat locotent colonelului Iustin Șeredan, din M.R. Secret. General, 2 Iunie 1945. Document, hârtie, 31 x 20 cm. Donație, Natalia Dascăl, p.v. nr. 484/4.12.1996.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Moise Rișcuția, căpitan al Gărzilor Naționale Române din Arad, 1918. Fotografie, 17 x 12 cm. Donație.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Sublocotenentul Mircea Amar din Batalionul de Asalt a Legiunii Române, repartizat la Armata IV italiană, 1918. Fotografie, Hârtie, 13,5 X 8,5 cm. Donație, Ileana Florea.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

ț
f
Sublocotenentul Mircea Amar din Batalionul de Asalt a Legiunii Române, repartizat la Armata IV italiană, 1918. Fotografie, Hârtie, 13,5 X 8,5 cm. Donație, Ileana Florea.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
””Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918”, acordată lui Delean Valeriu. Decorație, metal, textil, ștanțare, Ltotală: 10 cm, Lcruce: 4 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
””Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918”, acordată lui Delean Valeriu. Decorație, metal, textil, ștanțare, Ltotală: 10 cm, Lcruce: 4 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalia ”Ferdinand I. Rege al Românilor”, cu spade, cu crucea comemorativă a războiului 1914-1927, acordată lui Delean Valeriu. Decorație, bronz, textil, Ltotală: 11 cm, D: 5 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalia ”Ferdinand I. Rege al Românilor”, cu spade, cu crucea comemorativă a războiului 1914-1927, acordată lui Delean Valeriu. Decorație, bronz, textil, Ltotală: 11 cm, D: 5 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ordinul ”Coroana României” în grad de cavaler, acordată lui Delean Valeriu. Metal, textil (moar), ștanțare, Ltotală: 10 cm, L: 4 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ordinul ”Coroana României” în grad de cavaler, acordată lui Delean Valeriu. Metal, textil (moar), ștanțare, Ltotală: 10 cm, L: 4 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalia ”Bărbăție și credință”, cu spade, acordată lui Delean Valeriu. Decorație, metal, textil, ștanțare, Ltotală:10 cm; D: 3,5 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalia ”Bărbăție și credință”, cu spade, acordată lui Delean Valeriu. Decorație, metal, textil, ștanțare, Ltotală:10 cm; D: 3,5 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalie, ”Cinci ani de muncă pentru flota aeriană națională” 1927-1932, cu planglică tricoloră, emisă de Carol II, conferită lui Valeriu Delean. Medalie, metal, textil, ștanțare, Ltotală: 8 cm, D: 3,5 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalie, ”Cinci ani de muncă pentru flota aeriană națională” 1927-1932, cu planglică tricoloră, emisă de Carol II, conferită lui Valeriu Delean. Medalie, metal, textil, ștanțare, Ltotală: 8 cm, D: 3,5 cm. Donație, Aurora Olariu, p.v. nr. 582/26.03.1983.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Ioan Dubeștean. Fotografie sepia (tip carte poștală), 13,3 x 8 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: ”SINGER ROZSI/MÜTERME/TEMESVÁR”. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Ioan Dubeștean. Fotografie (tip carte poștală), 13,5 x 8,5cm. Achiziție, p.v. nr. 1765/1969.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ioan Dubeștean la Școala de ofițeri Caransebeș. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe verso: ”Spre aducere aminte/ iubiților mei Părinți/ Caransebeș, la 15 mai 1915.” Donație, p.v. nr. 2310/8.12.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ioan Dubeștean la Școala de ofițeri Caransebeș. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 14 cm. Pe verso: ”Spre aducere aminte/ iubiților mei Părinți/ Caransebeș, la 15 mai 1915.” Donație, p.v. nr. 2310/8.12.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ioan Dubeștean cu colegii de armată. Fotografie sepia (tip carte poștală), 9 x 13,5 cm. Donație, p.v. nr. 2310/8.12.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Lt. voluntar Ioan Dubeștean (Conop). Fotografie sepia (tip carte poștală), 14 x 9 cm. Donație, p.v. nr. 2310/8.12.1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Notă a ziarului Renașterea Română, Sibiu, 3.03. 1919, pentru Pascu Bozgan, delegat voiajor. Document, hârtie, 14,7 x 22,8 cm. Achiziție, p.v. nr. 253/1991, Arad.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Scrisoare, cu antetul ”Renașterea” către comandamentul trupelor de ocupație, Sibiu, 2 aprilie 1919. Document, hârtie, 22,7 x 21,6 cm. Achiziție, p.v. nr. 253/1991, Arad.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Permis de călătorie pe numele lui Pascu Bozgan, 18 VII 1919, Lugoj. Document, hârtie, 17 x 20,8 cm. Achiziție, p.v. nr. 253/1991, Arad.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Permis de călătorie pe numele lui Pascu Bozgan, 18 VII 1919, Lugoj. Document, hârtie, 17 x 20,8 cm. Achiziție, p.v. nr. 253/1991, Arad.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Fluturaș cu reclamă. Biblioteca ”Semănătorul”. Pe marginea din stânga, consemnarea lui Bozgan Petru: ”Stiagul ce loru cumpărat de Gardiștii Români în anul 1918 înainte de ce au venit generalul Francisc Berthelot în Arad, tot în ziua aciasta l-au rupt ungurii nainte de Hotelul Central/Semnătura Bozgan P....” Imprimat, hârtie, 21,5x15 cm. Donație, p.v. nr. 253/1990.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Fluturaș cu reclamă. Biblioteca ”Semănătorul”. Pe marginea din stânga, consemnarea lui Bozgan Petru: ”Stiagul ce loru cumpărat de Gardiștii Români în anul 1918 înainte de ce au venit generalul Francisc Berthelot în Arad, tot în ziua aciasta l-au rupt ungurii nainte de Hotelul Central/Semnătura Bozgan P....” Imprimat, hârtie, 21,5x15 cm. Donație, p.v. nr. 253/1990.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu medalia ”Ferdinand I”, pe numele lui Petica Petrila, pentru ”Răsplata muncii pentru instrucțiune”, 23 martie 1926. Document, hârtie, 34 x 21 cm. Donație, Lenca, Arad, p.v. nr. 1423/1975.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Diploma Asociațiunii pentru Cultura și Literatura Poporului Român pe numele lui Petica Petrila, 2 mai 1936. Document, hârtie, 47 x 57 cm. Donație, Lenca, Arad, p.v. nr. 1423/1975.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu medalia ”Ferdinand”, cu spade pe panglică, conferit lui Petica Petrila, fost sublocotenent în Gărzile Naționale Române din Ardeal din 1918-1919, București, 18 iunie 1940. Document, hârtie, 36 x 24,5 cm. Donație, Lenca, Arad, p.v. nr. 1423/1975.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Ilie Mișcuția. Fotografie, 19 x 10,5 cm. Donație, Ilie Mişcuţia, p.v. nr. 1008/6 iunie 1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Ilie Mişcuţia, 1918. Fotografie sepia (tip carte poștală), 13,5 x 8,5 cm. Pe spate, explicația: ”București/D. Aghiotant”/semnătura olografă și dată: ”Mișcuția Ilie/XII 1918”. Donație, Ilie Mişcuţia, p.v. nr. 1008/6 iunie 1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Ilie Mişcuţia, 1918. Fotografie sepia (tip carte poștală), 13,5 x 8,5 cm. Pe spate, explicația: ”București/D. Aghiotant”/semnătura olografă și dată: ”Mișcuția Ilie/XII 1918”. Donație, Ilie Mişcuţia, p.v. nr. 1008/6 iunie 1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Petru Volungan. Fotografie, hârtie, 9 x 7 cm. Donație, 1968.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Legitimația lui Petru Volungan, Sibiu, 3 aprilie 1919. Document, Hârtie, 8,5 x 12cm. Donație, 1968.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Ordinul de serviciu al lui Petru Volungan, dat de Comandamentului trupelor. Direcția CFR, Budapesta, 8 septembrie 1919. Document, hârtie, 17 x 21 cm. Donație, 1968.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Adeverință pe numele lui Petru Volungan. Adeverința dată lui Petru Volungan, Sibiu, 11 aprilie 1919. Document, Hârtie, 17,5x21,5 cm. Donație, 1968.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Sublocotenentul Arnold Arnstein. Fotografie, sepia, 13,5 x 8,5 cm. Atelier fotografic, dreapta jos: “Stojkovits és Békés, Arad”. Donație, Arnold Arnstein, p.v. nr. 17/24.01.1994.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Locotenentul Arnold Arnstein la Viena. Fotografie, sepia, Hârtie, 13,5 x 8,5 cm. Atelier fotografic, pe spate: “Kiss Károly fényképész”. Donație, Arnold Arnstein, p.v. nr. 17/24.01.1994.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carte de identitate a sublocotenentului Arnold Arnstein, 15 ianuarie 1918. Document în limba germană, cu fotografie, hârtie, 11 x 7 cm. Donație, Arnold Arnstein, p.v. nr. 17/24.01.1994.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carte de identitate a sublocotenentului Arnold Arnstein, 15 ianuarie 1918. Document în limba germană, cu fotografie, hârtie, 11 x 7 cm. Donație, Arnold Arnstein, p.v. nr. 17/24.01.1994.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalia ”Ferdinand I. Regele Românilor”, cu spade pe panglică, conferită lui Costea Nicolae, în anul 1931. Medalie/decorație, metal, textil, Ltotală: 10 cm, D: 4 cm. Donație, Nicolae Costea, Arad, p.v. nr. 346/05.07.2013.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Medalia ”Ferdinand I. Regele Românilor”, cu spade pe panglică, conferită lui Costea Nicolae, în anul 1931. Medalie/decorație, metal, textil, Ltotală: 10 cm, D: 4 cm. Donație, Nicolae Costea, Arad, p.v. nr. 346/05.07.2013.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Certificat acordat lui Coste Nicolae de Uniunea Foștilor Voluntari Români Ardeleni Bucovineni, București, 16 martie 1933. Documentul poartă semnătura olografă a ministrului Trîncu Iași. Document dactilografiat, hârtie, piele, 13,5 x 18,5 cm. Donație, Nicolae Costea, Arad, p.v. nr. 346/05.07.2013.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu ”Crucea comemorativă a războiului 1916-1918”, cu baretele ”Turtucaia”, eliberat în 16 noiembrie 1922, pe numele Croitoru Ştefan, din Regimentul ”Vasile Lupu”, nr. 36. Document, hârtie, 30 x 20 cm. Confiscat de Poliție de la Selejan, din Pâncota, 1990.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare a sublocotenentului Danielescu Nicolae, din Regimentul 23/3/Obuziere, cu ”Crucea comemorativă a războiului din 1916-1918”, cu baretele ”Mărășești 1918”, București, 15 noiembrie 1921. Document, hârtie, 31 x 20,2 cm. Donație, Emilian Valea, p.v. nr. 2427/25.10.1977.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu ”Crucea comemorativă a războiului din 1916-1918”, cu baretele ”1918”, ”1919”, a sublocotenentului Galin Dumitru, 20 iunie, 1920. Document, hârtie, 33 x 19 cm. Donație, Emilian Valea, p.v. nr. 2427/25.10.1977.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Gheorghe Florescu pe frontul din Italia, 15 mai 1916. Fotografie, sepia, 12 x 8,5. Pe fotografie explicația: ”Anul 1916. În luna lui mai la 15. În Italia. În orașul Korbolone Aucoplan”. Donație, p.v. nr. 1809/28 septembrie 1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu medalia ”Ferdinand I”, cu spade, acordat lui Gheorghe Florescu, fost caporal în Gărzile Naționale Române din Ardeal din 1918-1919, comuna Sânicolaul Mic, județul Arad, București, 18 iulie 1940. Document, hârtie, 35 x 24 cm. Donație, Gheorghe Florescu, 1975.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu Medalia ”Ferdinand I”, cu spade pe panglică, acordată caporalului Moţiu Ioan, din comuna Nadăş, judeţul Arad, care a făcut parte din Corpul Vountarilor Ardeleni în Războiul pentru întregirea neamului 1916-1918, București, 14 mai 1932.Document, hârtie, 36,5 x 24,5 cm. Donaţie, Ioan Manciu, Nadăş, p.v. nr. 873/7 mai 1984.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare conferit sergentului Petre Ilie, cu ”Crucea Comemorativă a Războiului”, cu baretele ”Mărășești” și ”1918”. Document, hârtie, 33 x 20,5 cm. Donație, p.v. nr. 630/1989.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Lt. Romul Cărpinișan, în Legiunea din Italia. Fotografie sepia, în medalion, 13 x 9 cm. Donație, Romul Cărpinișan, Arad, 1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Brevet de decorare cu ”Crucea comemorativă a războiului din 1916-1918”, cu baretele ”Ardealul”, ”Carpați”, al căpitanului Ștefan Steriade, din Regimentul de Escortă Regală.  Document, hârtie, 33 x 20,5 cm. Donație, Emilian Valea, p.v. nr. 2427/25.10.1977.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Carnet de membru al lui Tiberiu Ioan Givulescu, emis de Asociația Foștilor Luptători din Gărzile Naționale Române din Ardeal și Banat 1918-1919. Document, hârtie, piele, 12 x 17,5 cm. Donație, p.v. nr. 1505/1 decembrie 1975.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Livret militar emis de Legiunea Română din Italia, pe numele lui Voiticeanu Ioan, 1918. Document în limba italiană, hârtie, 20 x 13 cm. Donaţie, Ioan Voiticeanu, Arad, p.v. nr. 407/29 februarie 1984.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Portretul lui Voiticeanu Ioan, 1918. Fotografie sepia, 12 x 7,5 cm. Donație, Ioan Voiticeanu, p.v. nr. 966/1976.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Preotul Cornel Popescu. Fotografie, 30 x 24 cm. Jos, pe passe-partout, explicația, scrisă cu negru: ”Martirul preot Cornel Popescu din Șimand 1919”. Fond vechi.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Preotul Cornel Leucuța. Fotografie, 30 x 24 cm. Jos, pe passe-partout, explicația, scrisă cu negru: ”Martirul preot Cornel Leucuța din Șimand, 1919”. Fond vechi.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

f
Casa lui Lae Barna din Covăsânţ. Fotografie, 24,2 x 30cm. Jos, pe passe-partout, explicația, scrisă cu negru: ”Casa martirului Lae Barna din Covăsânț. Persoanele: Lae Barna (în trăsură), fratele său, soția martirului și 7 orfani (1918)”. Fond vechi.
PERSONALITĂȚI / PARTICIPANȚI

 


Arad - Prima capitală a Marii Uniri. Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad


Administrația Fondului Cultural Național
Complexul Muzeal Arad
Consiliul Județean Arad


Proiect co-finanțat de A.F.C.N.
Proiect co-finanțat de Consiliul Județean Arad

Echipa de proiect:
Manager proiect: Dr. Peter Hügel
Coordonator proiect: Dr. Felicia Aneta Oarcea
Responsabil financiar: Ec. Emanuela Bundea
Design: Călin Man / kinema ikon
Restaurator: Drd. Ioan Paul Colta
Restaurator: Alina Mladin
Conservator: Delia Kelemen
Fotograf: Nelu Scripciuc

website:
www.museumarad.ro/100

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este reponsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”.